122 toezichtonderzoeken, 52 handhaving klachten en 49.500 kantoren onder toezicht. Dit staat in het jaarverslag van het Bureau Financieel Toezicht. Het BFT houdt de naleving van de Wwft goed in de gaten. Weet jij zeker dat je een bezoek van het BFT boetevrij doorkomt? We delen 5 aandachtspunten.

1. Voldoende kennis

Complex, veeleisend. Dat is het antwoord wat we terugkrijgen wanneer we in gesprek gaan met administratie- en accountantskantoren over de naleving van de Wwft. Voldoende kennis van de Wwft is dan ook noodzakelijk om boetevrij een controle door te komen. Het is niet alleen noodzakelijk, het is zelfs vanuit de wet vereist. Zo staat in artikel 35 vermeld dat iedere betrokken medewerker bekend moet zijn met de bepalingen vanuit de Wwft. Scholing is dé manier om deze kennis over te dragen. Een eenmalige cursus is afdoende. Periodiek moeten werknemers opleidingen volgen, want net als iedere wet- en regelgeving geldt: regels veranderen. Het doel van scholing is dat medewerkers weten hoe ze ongebruikelijke transacties kunnen herkennen en hoe ze cliëntenonderzoeken accuraat moeten uitvoeren. In hoeverre volgen jij en je medewerkers periodiek een opleiding over de Wwft?

2. Het melden van ongebruikelijke transacties

Wellicht is dit aandachtspunt niet onbekend. Als kantoor ben je verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij het Financial Intelligence Unit (FIU). Het BFT controleert of dat goed gebeurt. Wist je dit nog niet? Dan raden we je aan om direct aan de slag te gaan met aandachtspunt 1. Maak je geen melding van ongebruikelijke transacties? Grote kans op een boete. Ook hierbij is het noodzakelijk dat jij en je medewerkers voldoende kennis hebben om dit op een Wwft-proof wijze uit te voeren. In de praktijk kan het melden van ongebruikelijke transacties complex en tijdrovend zijn. Zeker als het een melding is, gebaseerd op een subjectieve indicator, ofterwijl een onderbuikgevoel. Leg in dit geval maar goed uit waarom jij denkt dat deze klant aan witwaspraktijken of financieren van terrorisme doet. Een goed voorbeeld is de ongeloofwaardigheid van een klant over de verklaring van zijn vermogen. Daarentegen is een melding op basis van een objectieve indicator iets meer voor de hand liggend. In dit geval doe je een melding op basis van ongebruikelijke transacties. Een voorbeeld hiervan is een contante wisseltransactie met een waarde van meer dan €10.000,-. Er bestaat niet zoiets als een standaard lijst voor ieder kantoor met subjectieve indicatoren. Wel zijn er een hoop voorbeelden in omloop. Een lijst met voorbeelden van subjectieve- en objectieve indicatoren vind je hier.

3. Gedegen cliëntenonderzoek

Naast het melden van ongebruikelijke transacties ben je als financieel dienstverlener verplicht om een Wwft-proof cliëntenonderzoek uit te voeren en een cliënt risicoprofiel op te stellen. Hiervoor geldt ook dat het BFT controleert of jouw kantoor dat goed heeft gedaan. Belangrijk dus om het cliëntenonderzoek en het risicoprofiel nauwkeurig vast te leggen. Slimme software, zoals Adminpulse helpt je bij het centraal vastleggen van alle gegevens. Via een handig overzichtsscherm zie je in één oogopslag welke cliëntinformatie voor het cliëntenonderzoek nog opgevraagd en vastgelegd moet worden. Het voordeel? Gegevens zijn direct benaderbaar bij een controle van het BFT.

4. Standaard beleid

Het BFT controleert of jouw kantoor de Wwft goed naleeft. Een grondig beleid met vaste werkinstructies gaat helpen. Werknemers binnen de organisatie weten precies welke procedures ze moeten volgen om Wwft-compliant te handelen. Het risico dat je een boete in je inbox ontvangt is hiermee beperkt. En let op; jij als kantoor bent aansprakelijk voor het niet naleven van de Wwft, ook wanneer een medewerker nalatig is geweest

5. Kritische instelling werknemer

Je leest het goed. Een kritische instelling van een werknemer is cruciaal als het gaat om de naleving van de Wwft. Er zijn verschillende casussen in de media, die dit nog eens goed benadrukken. Bijvoorbeeld een zaak waarin een kantoor een boete kreeg van 20.000 euro, omdat het niet voldeed aan de verplichtingen van de Wwft. Zo had het kantoor geen melding gedaan na een aantal ongebruikelijke transacties. Het BFT dacht hier anders over. Zij vonden een aantal grote inkoopfacturen bij een klein bedrijf ver in het buitenland zeer verdacht. Het blijft dus ten alle tijden belangrijk om met een kritische blik te kijken naar transacties en het accepteren van cliënten. Hiermee voorkom je reputatieschade en een boete voor het kantoor.

Download direct

Wil je zeker weten dat jouw kantoor en je medewerkers Wwft-proof het cliëntenonderzoek uitvoeren? Onze checklist: In 6 stappen een Wwft-compliant klantenonderzoek helpt je stap voor stap de klantacceptatie-procedure te voltooien. Download de checklist via onderstaande button.

Download Checklist