Effect van flexibel lesgeven op rooster- en formatieplanning in het VO

In het voortgezet onderwijs wordt steeds meer gesproken over gepersonaliseerd leren. Bijna elke school doet tegenwoordig wel ‘iets’ hiermee. Dat kan een beginsel zijn als ‘het beste uit elke leerling halen’ tot het volledig op maat bedienen van elke leerling op basis van een uitgewerkt programma en persoonlijke leerdoelen.

Je wil hiermee inspelen op de leerbehoeften van leerlingen en hen voldoende ruimte geven om eigen keuzes te maken. Maar wat voor effect heeft dit op het rooster, formatieplanning en de onderwijsbegroting?