Visma’s inspanningen voor een duurzame wereld

Wat onderneemt Visma voor een betere wereld? In dit blog lees je wat concreet doen en hoe onze acties zowel voortkomen uit als bijdragen aan de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.