Spring naar de hoofdtekst

Visma snelste stijger in de Computable 100

Met maar liefst 47 plekken groei is Visma de snelste stijger in de Computable 100; van 83 naar plaats 36. In de categorie cloudsoftware staat Visma op plaats 2 en in de categorie duurzaamheid op 5. Wat zijn de initiatieven in de categorieën waarin Visma hoog scoort?

2e plek in categorie cloudsoftware

Dit jaar is de categorie cloud software voor het eerst toegevoegd in de Computable 100. Visma beslaat de tweede plaats. John Reynders, Area Director Benelux bij Visma, is hier trots op. “Sinds de oprichting in 1996 is Visma zowel autonoom als door overnames gegroeid tot een van Europa’s grootste bedrijven in cloud business software. De Visma-bedrijven vormen een familie. De familieleden bepalen zelf hoe ze hun bedrijf runnen. Maar elk familielid kan rekenen op ondersteuning door  globale specialismen als technologie, security, bedrijfsvoering, hr, marketing en legal.”

John Reynders Visma

Status quo uitdagen

“In de Benelux telt Visma ruim 45 cloudbedrijven”, vervolgt John. “Alle bedrijven die tot de Visma-familie behoren, zijn stuk voor stuk cloud champions die de status quo uitdagen. Het is dan super dat andere bedrijven dat herkennen en erkennen met een tweede plek in de categorie cloud van de Computable 100.”

Duurzaamheid

Visma zet sterk in op duurzaam ondernemen onder het motto shaping the future of society through technology. Zo integreren we de tien principes van het duurzaamheidsinitiatief van United Nations Global Compact (UNGC) in onze strategie, cultuur en de bedrijfsvoering. Daarnaast zijn we aangesloten bij een vrijwillig leiderschap platform voor de ontwikkeling, implementatie en bekendmaking van maatschappelijk verantwoordelijke activiteiten. Ook verzamelen we uitgebreide milieugegevens van alle Visma-bedrijven om betrokkenheid bij duurzaamheid te tonen en doelstellingen af te stemmen op de norm die UNGC heeft gesteld. 

Software voor duurzaamheidsbeleid

Maar daar blijft het niet bij. Visma-bedrijven ontwikkelen oplossingen die bedrijven, overheden en maatschappelijke instanties ondersteunen in hun duurzaamheidsbeleid. Zo heeft Visma Connect samen met ABN Amro en Signify het ESG Clearing House opgericht. Dit is een wereldwijde oplossing zonder winstoogmerk voor het gestandaardiseerd uitwisselen van duurzaamheidsgegevens. 

Visma Loginex is speciaal ontworpen voor het verzamelen van en rapporteren over CO2 emissies in de logistieke sector. Hierin zijn wet- en regelgeving zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) geïntegreerd.

Inzicht in naleving duurzaamheidsbeleid

Eén van de Visma-bedrijven die de status quo uitdaagt, is SmartTrackers. Dit bedrijf biedt software die organisaties ondersteunt bij het opstellen en monitoren van hun duurzaamheidsdoelen en het doorrekenen van verbeterprogramma’s. Er ontstaat zo inzicht in naleving van de doelen. Daardoor is tijdig ingrijpen mogelijk als gestelde doelen uit zicht blijven. Ruim 2.000 organisaties zetten de software in. “Dit gaat verder dan alleen het verzamelen van getallen”, vertelt Leo Smit, directeur van SmartTrackers. “Het gaat om het stellen van duurzaamheidsdoelen, het opstellen van maatregelen, hoe deze te bereiken en meten van de effecten daarvan. Op basis van de uitkomsten kan je het stuurmodel aanpassen. Kijk bijvoorbeeld kritisch naar het daadwerkelijke gebruik van kantoorruimte, noodzaak en efficiency van personen- en goederenvervoer. Aandachtspunt is ook materiaalgebruik voor de realisatie van producten. Stel realistische doelen en houd je daaraan.” 

Samenwerken in de bedrijfskolom

Een voorbeeld dat Leo schetst, is samenwerking in de bedrijfskolom. Bedrijven concurreren met elkaar met hun producten en dienstverlening, maar hebben een gezamenlijk belang als het gaat om duurzaamheid. Vooral ondernemingen die zelfstandig onvoldoende de markt kunnen beïnvloeden, doen er goed aan daarin gezamenlijk optrekken. Wanneer honderd bouwondernemingen aan leveranciers vragen om elektrisch aangedreven oplossingen, duwt dat harder op de ontwikkeling dan wanneer een enkeling dat doet. Sectorspecifieke programma’s geven bedrijven net dat duwtje in de rug om dit gezamenlijk op te pakken, gestaafd met concrete cijfers. 

Veelkoppig monster

“Eerlijk is eerlijk, veel mensen vinden het naleven van een duurzaamheidsbeleid nog spannend en eng”, stelt Leo. “Duurzaamheid is een veelkoppig monster, het is een veranderingsproces. Maar als je het gestructureerd doet, dan ben je op de goede weg.”

Wat is de Computable 100?
De Computable 100 is een jaarlijkse ranglijst van de populairste ict-bedrijven en niet-ict-organisaties als zakenpartner/opdrachtgever. Enigma Research voerde het onderzoek uit onder 169 ict-bedrijven en 158 overige organisaties.

Meer weten over Visma en duurzaamheid?
Ook Visma zelf werkt aan een duurzaamheidsbeleid. Meer daarover lees je in het duurzaamheidsjaarverslag.

Bekijk het Sustainability report 2021

Populairst

  • Man writes on transparent board

    De 5 belangrijkste ontwikkelingen in de accountancysector

    De accountancybranche is volop in beweging. Wet- en regelgeving neemt toe, er is krapte op de arbeidsmarkt en ICT-ontwikkelingen staan niet stil. Door technologische veranderingen verschuift de rol van de accountant van boekhouder naar die van trusted advisor. Ook zorgt de digitalisering ervoor dat het traditionele verdienmodel onder druk komt te staan. Als accountantskantoor kun je deze ontwikkelingen zien als risico’s óf als kansen. In dit blog nemen we je mee in de 5 belangrijkste ontwikkelingen binnen de accountancysector en hoe je hier als accountant mee kunt omgaan.

  • Hoe duurzaam is software eigenlijk?

    Welke invloed hebben softwareproducten op duurzaamheid? En wat is eigenlijk beter voor het klimaat: een gedrukt boek lezen of een film streamen? Voormalig management trainee Sara Gustafsson en nu manager Analytics & Automation Initiatives bij Visma Enterprise, vertelt het in dit blog.