Taxonomieën

De sleutel tot gestructureerde informatie

Voor wie is het?

Taxonomieën zijn waardevol voor iedere organisatie die grote hoeveelheden informatie ontvangt, zoals: 

 • Banken en andere financiële die de kwaliteit van hun interne en externe rapportages willen verhogen.
 • Kamers van Koophandel die gestandaardiseerde rapporten van bedrijven willen opvragen.
 • Overheidsinstanties die gestandaardiseerde rapporten willen opvragen van andere publieke instanties of bedrijven.
 • Alle partijen die (bedrijfs)informatie opvragen en deze op een gestandaardiseerde manier willen ontvangen en verwerken.
 • Organisaties die grote hoeveelheden data verwerken en deze willen standaardiseren.
 • Toezichthouders die informatie nodig hebben om hun werk te kunnen doen.  

Voordelen

 • Gestandaardiseerde gegevensuitwisseling: taxonomieën zorgen voor een gemeenschappelijke taal en structuur. Informatie wordt consistent en begrijpelijk uitgewisseld tussen partijen.
 • Nauwkeurigheid: Taxonomieën bieden gedetailleerde definities en regels. Met minder fouten en hogere nauwkeurigheid tot gevolg.
 • Efficiency en snelheid: taxonomieën versnellen het rapportageproces omdat rapportages worden opgesteld aan de hand van vooraf gedefinieerde categorieën en gegevenselementen.
 • Betere gegevensanalyse en -interpretatie: Taxonomieën structureren gegevens en maken hierdoor analyse en interpretatie makkelijker.
 • Taxonomieën zijn schaalbaar en flexibel. Ze kunnen worden aangepast aan veranderende behoeften en nieuwe regelgeving. Hierdoor groeien ze mee met de organisatie.
 • Betere vergelijkbaarheid tussen rapporten.

Waarom Visma Connect?

Visma Connect is toonaangevend wat betreft het implementeren van Standard Business Reporting. We hebben taxonomieën ontwikkeld voor de Nederlandse Kamer van Koophandel, die nu meer dan 10.000 vooraf gedefinieerde elementen gebruikt om (financiële) bedrijfsrapportage in Nederland te stroomlijnen. We hebben ook een taxonomie ontwikkeld voor Florida, de eerste staat in de VS die eist dat rapporten in de door machines leesbare XBRL-indeling worden ingediend.

Uit ons blog

New call-to-action

Wat is een taxonomie en hoe kan deze worden toegepast in duurzaamheidsrapportages?

Het opstellen van een duurzaamheidsverslag is tijdrovend en arbeidsintensief. Het verzamelen van de relevante gegevens is vaak lastig, omdat deze van verschillende afdelingen komt, die niet altijd even goed met elkaar communiceren. Het vergelijken van de gegevens over de jaren heen is ook moeilijk, omdat er vaak geen duidelijke normen of benchmarks zijn. Om deze uitdagingen aan te gaan worden taxonomieën worden al tientallen jaren gebruikt bij financiële rapportages. Maar... wat is een taxonomie precies? Wat houdt het gebruik van een taxonomie in en hoe kunnen taxonomieën gebruikt worden bij duurzaamheidsrapportages? 

Lees verder

Neem contact op met ons

In een wereld die op data draait, is betrouwbare en gestructureerde informatie van cruciaal belang. Visma Connect is de belangrijkste leverancier van tools, taxonomieën en expertise voor informatie- en data-uitwisseling, duurzaamheids en verantwoordingsrapportages.

Werken bij Visma Connect

Vacatures

Neem contact met ons op

088-1161800

vco.info@visma.com

Contactpagina

Achtergronden en artikelen

Blogposts

Nieuws

Bibliotheek

   

     

Handige pagina's

Disclaimer/Privacy

Trust center

MVO

© 2023 Visma Connect BV