Waar kom je Visma Connect tegen?

De Publieke Sector

Geen overheid ontkomt aan de digitale transformatie. De uitdaging voor de publieke sector ligt in het combineren van efficiënte moderne communicatiemiddelen met relevant beleid en transparante verantwoording. Want zowel burgers als bedrijven verwachten steeds snellere besluitvorming, maar ook dat hun privacy en veiligheid gewaarborgd blijven.

Om die uitdaging aan te gaan, zijn pioniers nodig op het gebied van veilige communicatie en slimme gegevensuitwisseling. Visma Connect is zo’n pionier. Als bedrijf hebben we ons vanaf dag één ingezet voor efficiënte, veilige en gestandaardiseerde datadeling.

Voor klanten als de Nederlandse overheid en de Amerikaanse staat Florida, die gebruikmaken van onze Standard Business Reporting-diensten. Door middel van onze standaard definities (taxonomieën) maken we het niet alleen makkelijker voor bedrijven om rapporten in te dienen, maar ook voor overheidsinstellingen om met elkaar samen te werken.

 

Gezondheidszorg

Dankzij medische doorbraken en technologische ontwikkelingen kent ook de gezondheidszorg een toenemende vraag naar gegevensuitwisseling. Tegelijkertijd verwachten patiënten steeds meer snelheid en gemak. Om aan die verwachting te voldoen, moeten medische dossiers gedeeld kunnen worden, en dat kan alleen als de hele behandelketen samenwerkt.

Veiligheid en privacy zijn natuurlijk essentieel, maar in levensbedreigende situaties kan een noodfunctie waarmee gegevens uitgewisseld kunnen worden zonder toestemming van de patiënt – als die bijvoorbeeld buiten bewustzijn is – cruciaal zijn. Dankzij onze expertise op het gebied van inhoudelijke routing-, identificatie- en autorisatie oplossingen en ons unieke ketenintegratie platform, zal Visma Connect een steeds belangrijkere rol gaan spelen in deze sector.

Logistiek

De vraag naar transportcapaciteit in de logistiek blijft toenemen. In de 24-uurseconomie draaien wereldwijde supply chains onafgebroken door.Dat geldt niet alleen voor goederen, maar ook voor diensten. In deze globale ketens zijn verstoringen bijna nooit meer alleen plaatselijk.

Net als de goederen en diensten zelf, verspreiden verstoringen zich in de kortste tijd voorbij landsgrenzen. Om dit soort problemen effectief te kunnen bestrijden, hebben we transparante ketens nodig. Maar 24/7-supply chains  trekken ook een zware wissel op het milieu en dragen bij aan files  in de steden. Initiatieven zoals iSHARE, waar we een afsprakenstelsel  faciliteren en onderhouden, zijn daarom van enorm belang om de efficiëntie te verhogen, de logistieke stromen te optimaliseren en de CO2-uitstoot te verminderen. Nieuwe trends op het gebied van productie – zoals reshoring en 3D-printen – vragen om nieuwe, gespecialiseerde toeleveringsketens die draaien op gegevens in plaats van op wielen.

Financiële sector

Ook de financiële sector is in beweging. Banken staan onder druk door de toenemende concurrentie van fintech en big tech. Ze worden geconfronteerd met toenemende regelgeving, terwijl ze nog grotendeels afhankelijk zijn van legacy systemen.

Het wordt steeds belangrijker om gegevens in real-time veilig en vertrouwd en gevalideerd te kunnen delen met andere partijen en toezichthouders. Visma Connect levert integration services, taxonomieën en autorisatie services aan financiële dienstverleners.

Neem contact op met ons

In een wereld die op data draait, is betrouwbare en gestructureerde informatie van cruciaal belang. Visma Connect is de belangrijkste leverancier van tools, taxonomieën en expertise voor informatie- en data-uitwisseling, duurzaamheids en verantwoordingsrapportages.

Werken bij Visma Connect

Vacatures

Neem contact met ons op

088-1161800

vco.info@visma.com

Contactpagina

Achtergronden en artikelen

Blogposts

Nieuws

Bibliotheek

   

     

Handige pagina's

Disclaimer/Privacy

Trust center

MVO

© 2023 Visma Connect BV