ISO 9001 : 2015

ISO 9001 is de internationale standaard voor kwaliteitsmanagement met als doel dat organisaties in staat zijn om "Conform to specifications" te leveren. Deze standaard vereist dat Visma Connect een klantgerichte werkwijze hanteert waarin vooraf klanteisen worden vertaald naar haalbare specificaties, dat tijdens de realisatie continu het proces en de producten worden getoetst tegen die specificaties zodat aan de klant het juiste geleverd wordt.

De standaard vereist ook een Kwaliteitsmanagement systeem om de klantgerichtheid van de werkwijze steeds verder te verbeteren, waardoor klanten kunnen blijven vertrouwen dat Visma Connect de juiste afspraken maakt en vervolgens ook realiseert (kortom: Say what you do, do what you say, prove it and improve it).

 

ISO 20000 : 2018

ISO 20000 is de internationale standaard voor Servicemanagement met als doel een win-win situatie voor klant en leverancier te bereiken. Deze standaard vereist dat alle fasen van de lifecycle van de dienstverlening, van tekentafel tot en met het daadwerkelijk leveren van de dienst, op een beheerste en klantgerichte wijze verlopen waardoor klant en leverancier beide een toegevoegde waarde van de dienstverlening ervaren.

De standaard vereist ook een Servicemanagement systeem om de processen en mensen achter de dienstverlening voortdurend te verbeteren, waardoor de toegevoegde waarde van de dienstverlening ook in de toekomst gewaarborgd blijft.

MVO-P

MVO-P is de certificeerbare Nederlandse standaard voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen volgens de Prestatieladder met als doel dat organisaties zich op verschillende niveaus kunnen onderscheiden op de 3-P aspecten/deelgebieden: People, Planet en Profit.

Visma Connect is in juni 2017 gecertificeerd voor MVO-P niveau-3 en dat is het niveau dat vergelijkbaar is met de gangbare ISO-certificeringen zoals 9001, 27001 en 20000.

Niveau 3 is ook inclusief een MVO-managementsysteem op basis van de PDCA cirkel om de MVO doelen, inspanningen en resultaten continu te blijven verbeteren.

 

ISO 27001 : 2013

ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging met als doel dat organisaties gegevens van hun klanten op een veilige wijze behandelen zodat ze Beschikbaar, Integer en Vertrouwelijk blijven. Deze standaard vereist dat Visma Connect voortdurend bedreigingen en risico's beoordeelt en passende beveiligingsmaatregelen neemt om de dienstverlening en informatie blijvend te beschermen tegen uitval, verminking en inbreuk.

De standaard vereist ook een Informatiebeveiliging managementsysteem om de effectiviteit van de set aan beveiligingsmaatregelen voortdurend te verbeteren, waardoor klanten kunnen blijven vertrouwen op de veiligheid van de dienstverlening van Visma Connect.

 

Data Pro

De Data Pro Code is een goedgekeurde gedragscode zoals bedoeld in artikel 40 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland. Deze gedragscode is tot stand gekomen op initiatief van de IT brancheorganisatie NLdigital met als doel het waarborgen van GDPR-compliance (met name aan de eisen uit artikel 28 AVG) van IT-organisaties die persoonsgegevens verwerken als verwerker voor hun klanten in Nederland. Alle organisaties die het Data Pro-certificaat hebben verkregen staan geregistreerd in het Data Pro Register. De Data Pro Code is goedgekeurd door de Nederlandse privacy toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Lees als eerste het laatste nieuws

In een wereld die op data draait, is betrouwbare en gestructureerde informatie van cruciaal belang. Visma Connect is de belangrijkste leverancier van tools, taxonomieën en expertise voor informatie- en data-uitwisseling, duurzaamheids en verantwoordingsrapportages.

Werken bij Visma Connect

Vacatures

Neem contact met ons op

088-1161800

vco.info@visma.com

Contactpagina

Achtergronden en artikelen

Blogposts

Nieuws

Bibliotheek

   

     

Handige pagina's

Disclaimer/Privacy

Trust center

MVO

© 2023 Visma Connect BV