Hieronder vindt u alle termen die betrekking hebben op de uitleg van onze eigen producten, ICT-terminologie en criteria, instellingen en (duurzaamheids)normen.

Onze producten

Afsprakenstelsels

De wereld draait op data. Maar soms zijn data pas echt waardevol als ze worden gedeeld. Afsprakenstelsels maken het efficient, veilig en vertrouwd delen van data tussen en met verschillende partijen mogelijk. Afsprakenstelsels helpen organisaties om vertrouwen in elkaar op te bouwen en de vereiste technische integraties te harmoniseren.

Als meerdere partijen data willen delen kunnen ze allemaal onderling afspraken maken en overeenkomsten opstellen. Beter is het om toe te treden tot een afsprakenstelsel en zo data te delen. Partijen die dat willen kunnen op ons rekenen om de gemeenschappelijke overeenkomst op te stellen en de nodige specificaties te ontwikkelen.

 

 

API Management

API management is het proces van het creëren en publiceren van Web Application Programming Interfaces (API's), het afdwingen van het gebruiksbeleid, het controleren van de toegang, het koesteren van de gebruikersgemeenschap, het verzamelen en analyseren van gebruikersstatistieken, en het rapporteren over prestaties.

Autorisatieregister

Een autorisatieregister zorgt ervoor dat gegevens alleen op het juiste moment met de juiste personen kunnen worden gedeeld. Eenvoudig gezegd is het een officieel overzicht van alle autorisaties die gedurende de gegevensuitwisseling zijn gebruikt.

Duurzaamheidsrapportages

Duurzaamheidsrapportage is de openbaarmaking en communicatie van doelstellingen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG), evenals de vooruitgang die een bedrijf daarbij boekt.

Hyperautomation

Van het afhandelen en verwerken van support tickets en online formulieren tot het beantwoorden van vragen: het kan allemaal op een efficiënte manier worden geautomatiseerd. Hyperautomation combineert state-of-the-art technologieën zoals AI, machine learning, procesautomatisering en natural language understanding in één pakket.

Integration Services

In de huidige wereld wemelt het van de gegevens. Organisaties moeten hun eigen systemen (intern) met elkaar verbinden om efficiënt te kunnen werken. Tegelijkertijd moeten ze hun systemen integreren met andere bedrijven en organisaties in hun ecosysteem. Vaak willen ze informatie uitwisselen of hun applicaties openstellen voor anderen.

Het is niet ongebruikelijk dat organisaties tegen complexe problemen aanlopen als ze een integratieproces proberen uit te voeren. In de meeste gevallen hoeven ze dit maar één keer te doen, dus hebben ze hiervoor geen gespecialiseerd team in dienst. Lees hier verder.

iPaaS

Frends iPaaS is een eenvoudig, low-code en intuïtief Integrations Platform as a Service dat wordt geleverd met veel out-of-the-box componenten die u helpen integraties te lanceren met een snellere doorlooptijd.

SBR

Standard Business Reporting is de standaard voor de digitale uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages en zorgt ervoor dat bedrijven de beschikking hebben over gestructureerde informatie en hierover kunnen rapporteren. SBR helpt u bij het nemen van weloverwogen beslissingen op basis van real-time gevalideerde data.

Verantwoordingsrapportage

Om snellere en effectievere informatie-uitwisseling mogelijk te maken, moet men standaardisatie omarmen. Gebaseerd op de principes van Standard Business Reporting, valideren de portals van Visma Connect informatie aan de bron, met behulp van standaarden tijdens de data-invoer.

De portalen verlichten de administratieve lasten voor uw personeel, aangezien de informatie met kwaliteitsgarantie automatisch aan uw verwerkingssystemen wordt geleverd. Ze maken de invoer van gegevens ook eenvoudiger voor de rapporterende partijen. Lees hier verder

VIP

Het Visma Intelligence Platform verwerkt een grote diversiteit aan gegevens in een grote verscheidenheid aan formaten en brengt deze samen in een dynamisch datawarehouse. Het warehouse wordt aangemaakt op basis van uw input en / of een taxonomie.

Naast uw eigen datasets kunt u gegevens invoeren uit open bronnen, zoals weerberichten, geografische informatie en demografische en economische statistieken. Op deze grote datasets worden onze machine learning-algoritmen toegepast om u te helpen voorspellende analyses uit te voeren. Het platform wordt geleverd als een service, stand-alone of als onderdeel van onze SBR-propositie.

Visma Sustynex

Rapporteren over duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Nieuwe wet- en regelgeving vereist gedetailleerde rapportages. Ook klanten en investeerders vragen vaker om meer duurzaamheidsinformatie. Maar het verzamelen en opstellen van deze informatie en het delen ervan met verschillende stakeholders is tijdrovend en arbeidsintensief. 

Daarnaast is het moeilijk om duurzaamheidsverslagen te auditen. De meeste bedrijven volgen nog geen enkele standaard voor niet-financiële verslaglegging. Om organisaties te helpen om deze uitdaging aan te gaan, is er nu Visma Sustynex. Het eerste cloud native platform voor duurzaamheidsrapportages. Visma Sustynex maakt gebruik van een GRI-taxonomie om hoge nauwkeurigheid en consistentie van de gegevens te garanderen.

 

Woordenlijst ICT-terminologie

Adapters 

Adapters (soms ook dongles genoemd) maken het mogelijk een randapparaat met één stekker op een andere aansluiting van de computer aan te sluiten. Ze worden vaak gebruikt om moderne apparaten aan te sluiten op een oude poort op een oud systeem, of om oude apparaten aan te sluiten op een moderne poort.

API Gateway 

Een systeem waarmee u web-API's kunt maken en publiceren met een passend gebruiksbeleid en toegangsbeheer en prestatierapportage.

Audit Trail

Een audit trail omvat de chronologische lijst van stappen die nodig zijn om een transactie te beginnen en om dit tot een goed einde te brengen.

 

B2B Gateways

Een Business-to-Business Gateway is een onderdeel van de IT-architectuur van een bedrijf dat interne middelen verbindt met externe middelen.

In het algemeen verbindt een B2B Gateway interne softwareprocessen met e-commerce platforms, of platforms die samenwerking met partners of verkopers omvatten.

Blockchain

Blockchain is een systeem om informatie vast te leggen op een manier die het moeilijk of onmogelijk maakt om het systeem te veranderen, te hacken of te misleiden. Elk blok in de keten bevat een aantal transacties, en elke keer dat een nieuwe transactie op de blockchain plaatsvindt, wordt een record van die transactie toegevoegd aan het grootboek van elke deelnemer.

 

Cloud

Cloud computing wordt zo genoemd omdat de informatie waartoe toegang wordt verkregen, zich op afstand in de cloud of een virtuele ruimte bevindt.

Bedrijven die cloud-diensten aanbieden, stellen gebruikers in staat bestanden en toepassingen op te slaan op servers op afstand en vervolgens toegang te krijgen tot alle gegevens via het internet.

DMZ 

In computerbeveiliging is een DMZ of gedemilitariseerde zone (soms ook perimeternetwerk of afgeschermd subnet genoemd) een fysiek of logisch subnet dat de naar buiten gerichte diensten van een organisatie bevat en blootstelt aan een niet-trusted, meestal groter, netwerk zoals het Internet.

Het doel van een DMZ is een extra beveiligingslaag toe te voegen aan het local area network (LAN) van een organisatie: een extern netwerkknooppunt kan alleen toegang krijgen tot wat in de DMZ wordt blootgesteld, terwijl de rest van het netwerk van de organisatie met firewalls is beveiligd.

 

EAI

Integratie van bedrijfsapplicaties (EAI) is het samenbrengen van de databases en workflows van bedrijfsapplicaties om ervoor te zorgen dat het bedrijf de informatie consistent gebruikt en dat wijzigingen in de kerngegevens van het bedrijf die door de ene applicatie worden aangebracht, correct worden weergegeven in andere applicaties.

eIDAS

eIDAS staat voor electronic Identification, Authentication and Trust Services (elektronische identificatie-, authenticatie- en vertrouwensdiensten). De eIDAS-verordening heeft het kader gecreëerd om ervoor te zorgen dat elektronische interacties tussen bedrijven veiliger, sneller en efficiënter verlopen, ongeacht het Europese land waar ze plaatsvinden. 

Het is een Europese verordening die één enkel kader heeft gecreëerd voor elektronische identificatie (eID) en vertrouwensdiensten, waardoor het eenvoudiger wordt om diensten te leveren in de hele Europese Unie.

 

GDPR

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is de strengste privacy- en beveiligingswetgeving ter wereld. Hoewel ze is opgesteld en aangenomen door de Europese Unie (EU), legt ze organisaties overal verplichtingen op, zolang ze zich richten op of gegevens verzamelen met betrekking tot mensen in de EU.

De verordening is op 25 mei 2018 in werking getreden. De GDPR legt strenge boetes op aan degenen die de privacy- en beveiligingsnormen schenden, met boetes die in de tientallen miljoenen euro's lopen.

 

Internet Gateways 

Een gateway is een stuk netwerkhardware of -software dat in de telecommunicatie voor telecommunicatienetwerken wordt gebruikt en dat het mogelijk maakt gegevens van het ene discrete netwerk naar het andere te laten stromen.

Gateways onderscheiden zich van routers of switches doordat zij met meer dan één protocol communiceren om meerdere netwerken met elkaar te verbinden en kunnen werken op elk van de zeven lagen van het open systems interconnection model (OSI).

KYC

KYC betekent Know Your Customer en in sommige gevallen Know Your Client. KYC of KYC-controle is het verplichte proces van identificatie en verificatie van de identiteit van de klant bij het openen van een rekening en periodiek na verloop van tijd.

Met andere woorden, banken moeten er zeker van zijn dat hun cliënten werkelijk zijn wie zij beweren te zijn.

MVP

Minimum Viable Product of MVP is een ontwikkelingstechniek waarbij een nieuw product op de markt wordt gebracht met basiskenmerken, maar voldoende om de aandacht van de consument te trekken.

Het uiteindelijke product wordt pas op de markt gebracht nadat het voldoende feedback heeft gekregen van de eerste gebruikers van het product.

NLP

Natural Language Processing (NLP) is een gebied van de Artificial Intelligence dat de machines het vermogen geeft om menselijke talen te lezen, te begrijpen en er betekenis aan te ontlenen.

Het is een discipline die zich richt op de interactie tussen data science en menselijke taal, en is schaalbaar in tal van industrieën.

Proxy 

Een proxyserver is een machine die verkeer vertaalt tussen netwerken of protocollen. Het is een intermediaire server die de eindgebruiker scheidt van de bestemmingen die hij bezoekt.

Proxyservers fungeren als firewall en webfilter, bieden gedeelde netwerkverbindingen en slaan gegevens op in een cache om veel voorkomende verzoeken te versnellen.

PSD2

PSD2 is een Europese verordening voor elektronische betalingsdiensten. Met als doel betalingen in Europa veiliger te maken, innovatie te stimuleren en bankdiensten te helpen zich aan te passen aan nieuwe technologieën.

PSD2 bewijst dat Application Program Interfaces (API's) steeds belangrijker worden in verschillende financiële sectoren.

RPA

Robot process automation is een op software gebaseerde technologie waarbij gebruik wordt gemaakt van softwarerobots om de menselijke uitvoering van een bedrijfsproces na te bootsen.

Dit betekent dat de robot de taak op een computer uitvoert, dezelfde interface gebruikt als een menselijke werknemer zou doen, klikt, typt, toepassingen opent en sneltoetsen gebruikt.

SaaS

SaaS is een methode voor het leveren van software die toegang tot gegevens mogelijk maakt vanaf elk apparaat met een internetverbinding en een webbrowser.

In dit webgebaseerde model hosten en onderhouden softwareleveranciers de servers, databases en de code waaruit een applicatie is opgebouwd.

SSI 

Self-sovereign identity (SSI) is een model voor het beheer van digitale identiteiten waarbij een individu of bedrijf de uitsluitende zeggenschap heeft over zijn accounts en persoonsgegevens.

Met een zelf-soevereine identiteit hebben gebruikers volledige controle over hoe hun persoonlijke informatie wordt bewaard en gebruikt.

 

SW

Onder een single window wordt een faciliteit verstaan die de bij handel en vervoer betrokken partijen in staat stelt gestandaardiseerde informatie en documenten in te dienen bij één enkel toegangspunt, om te voldoen aan alle voorschriften in verband met invoer, uitvoer en doorvoer.

SWIFTNet Connectivity

SWIFTNet is een (ultra)veilig particulier netwerk dat wereldwijd de uitwisseling van financiële berichten mogelijk maakt.

Het wordt beheerd door SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), een in 1973 opgerichte coöperatie van banken die de veiligheid van financiële transacties waarborgt.

Taxonomies

Taxonomie is de praktijk van het identificeren van verschillende organismen, ze in categorieën in te delen en ze een naam te geven.

Alle organismen, zowel levende als uitgestorven, worden ingedeeld in afzonderlijke groepen met andere soortgelijke organismen en krijgen een wetenschappelijke naam.

XBRL

XBRL is een afkorting voor eXtensible Business Reporting Language. XBRL is een gestandaardiseerde computertaal die bedrijven gebruiken om informatie heen en weer te sturen.

Deze taal heeft een XML-basis en maakt het mogelijk semantische betekenissen uit te drukken. Dit is bijzonder nuttig in de bedrijfswereld.

XML Gateways

Een XML Gateway is een extern gerichte DMZ tier van een web services platform. Dient als ingangspunt voor verkeer van webdiensten naar de systemen van een organisatie.

Dient als eindpunt voor inkomende verbindingen voor web service calls. Vooral SSL-verbindingen.

Criteria, organisaties en (Duurzaamheids) Normen

CDSB

De Climate Disclosure Standards Board is een internationaal consortium van bedrijfs- en milieu-ngo's.

En zetten zich in voor het bevorderen en afstemmen van het mondiale mainstreammodel voor bedrijfsrapportage om natuurlijk kapitaal gelijk te stellen aan financieel kapitaal.

CSR

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de verbintenis van een bedrijf om de sociale, ecologische en economische gevolgen van zijn activiteiten op verantwoorde wijze en in overeenstemming met de verwachtingen van het publiek te beheren.

Ondersteuning van liefdadigheidsorganisaties in de gemeenschappen waar een bedrijf actief is.

 

CSRD

Volgens de EU-regels (Corporate Sustainability Reporting) moeten grote bedrijven regelmatig rapporten publiceren over de sociale en milieueffecten van hun activiteiten.

De EU-voorschriften inzake niet-financiële rapportage gelden momenteel voor grote ondernemingen van openbaar belang met meer dan 500 werknemers. Het gaat om ongeveer 11.700 grote ondernemingen en groepen in de hele EU, waaronder:

  • beursgenoteerde ondernemingen
  • banken
  • verzekeringsmaatschappijen
  • andere ondernemingen die door de nationale autoriteiten zijn aangewezen als organisaties van openbaar belang

Lees meer over CSRD in onze blogpost.

EFRAG

De European Financial Reporting Advisory Group is een organisatie opgericht in 2001 met steun van de Europese Commissie om het algemene belang te dienen door de internationale financiële verslaglegging standaarden te beïnvloeden vanuit een Europees perspectief.

 

ESG

Milieu-, sociale en bestuurscriteria zijn een reeks normen voor de activiteiten van een bedrijf die sociaal bewuste investeerders gebruiken om potentiële investeringen te screenen.

Milieucriteria gaan na hoe een bedrijf zich als rentmeester van de natuur gedraagt. Sociale criteria onderzoeken hoe het bedrijf omgaat met de relaties met werknemers, leveranciers, klanten en de gemeenschappen waarin het actief is. Governance heeft betrekking op het leiderschap van een bedrijf, de beloning van bestuurders, audits, interne controles en de rechten van aandeelhouders.

Lees het interview met Prof. Remko Renes, en kom meer te weten over de steeds belangrijkere rol bij het faciliteren van ESG-openbaarmaking in onze blogpost.

GHG Protocol

Het GHG-protocol voorziet in alomvattende wereldwijde gestandaardiseerde kaders voor het meten en beheren van de uitstoot van broeikasgassen (Greenhouse Gas) als gevolg van activiteiten in de particuliere en de openbare sector, waardeketens en mitigatiemaatregelen.

GRI

Het Global Reporting Initiative is een internationale non-profitorganisatie, met een netwerkstructuur.

Om alle bedrijven en organisaties in staat te stellen verslag uit te brengen over hun economische, milieugerelateerde, sociale en bestuurlijke prestaties, stelt het GRI gratis richtlijnen voor duurzaamheidsverslaglegging op.

Lees het interview met Prof. Nijhof, en kom meer te weten over zijn gedachten met betrekking tot niet-financiële verslaglegging in onze blogpost.

IFRS

De IFRS-stichting is een organisatie zonder winstoogmerk die het algemeen belang behartigt en is opgericht om één enkele reeks kwalitatief hoogstaande, begrijpelijke, afdwingbare en wereldwijd aanvaarde standaarden voor jaarrekeningen en informatieverschaffing over duurzaamheid - de IFRS-standaarden - te ontwikkelen, en om de toepassing van de standaarden te bevorderen en te vergemakkelijken.

 

 

IR

Het international<IR> Framework en de beginselen van geïntegreerd denken zijn ontwikkeld en worden over de hele wereld, in 75 landen, gebruikt om de communicatie over waardecreatie, -behoud en -erosie te bevorderen.

De cyclus van geïntegreerd rapporteren en denken resulteert in een efficiënte en productieve kapitaalallocatie, en werkt als een kracht voor financiële stabiliteit en duurzame ontwikkeling.

 

 

ISSB

De International Sustainability Standards Board is een onafhankelijk orgaan uit de particuliere sector dat IFRS-standaarden voor informatieverschaffing over duurzaamheid (IFRS SDS) ontwikkelt en goedkeurt. De ISSB opereert onder toezicht van de IFRS Foundation.

De ISSB werd in 2021 opgericht na twee raadplegingen over de vraag naar wereldwijde duurzaamheidsstandaarden en de rol die de Foundation zou kunnen spelen bij de ontwikkeling van dergelijke standaarden, en over voorgestelde wijzigingen van de statuten van de IFRS-stichting die de oprichting van een nieuwe duurzaamheidsstandaardenraad onder het bestuur van de Foundation mogelijk zouden maken.

 

OECD

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling is een internationale organisatie die werkt aan een beter beleid voor een beter leven.

Het doel van de OECD is een beleid te ontwikkelen dat welvaart, gelijkheid, kansen en welzijn voor iedereen bevordert. Men put uit 60 jaar aan ervaringen en inzichten om de wereld van morgen beter voor te bereiden.

 

 

SASB

De Sustainability Accounting Standards Board is een onafhankelijke non-profitorganisatie die normen vaststelt voor de openbaarmaking van financieel belangrijke duurzaamheidsinformatie door bedrijven aan hun investeerders. De SASB-normen identificeren de subgroep van milieu-, sociale en bestuurskwesties (ESG) die door de SASB-organisatie het meest relevant worden geacht voor de financiële prestaties in elk van de 77 sectoren.

 

TCFD

De financiële markten hebben behoefte aan duidelijke, alomvattende en hoogwaardige informatie over de gevolgen van de klimaatverandering. Dit omvat de risico's en kansen die de stijgende temperaturen, het klimaatgerelateerd beleid en de opkomende technologieën in onze veranderende wereld met zich meebrengen.

De Financial Stability Board heeft de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) opgericht om de rapportage van klimaatgerelateerde financiële informatie te verbeteren en uit te breiden.

VSS

Voluntary Sustainability Standards zijn speciale regels die garanderen dat de producten die u koopt niet schadelijk zijn voor het milieu en de mensen die ze maken.

Het aantal van deze normen is de laatste tijd toegenomen en ze kunnen nu helpen een nieuwe, groenere economie op te bouwen. Vrijwillige duurzaamheidsnormen kunnen worden ontwikkeld door afzonderlijke bedrijven, bedrijfsverenigingen, niet-gouvernementele milieu- of sociale organisaties, of regeringen.

 

VRF

De Value Reporting Foundation is een wereldwijde non-profitorganisatie die een uitgebreide reeks hulpmiddelen aanbiedt om bedrijven en investeerders te helpen een gemeenschappelijk begrip te ontwikkelen van ondernemingswaarde - hoe deze wordt gecreëerd, behouden en uitgehold.

 

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Lees als eerste het laatste nieuws

Uniforme rapportages en minder administratieve rompslomp. Visma Connect is de belangrijkste leverancier van tools, taxonomieën en expertise voor informatie- en data-uitwisseling, duurzaamheids- en verantwoordings rapportages. Vul het formulier in en wij nemen contact met u op. 

Join Visma Connect

Jobs Overview

Contact Us

088-1161800

vco.info@visma.com

Contact page

Backgrounds & Articles

Blog

News

Library

    

 

Useful Pages

Disclaimer/Privacy

Trust center

Social Responsibility

© 2021 Visma Connect BV