Virtual event: Samen werken aan het onderwijs van morgen

Virtual event: Samen werken aan het onderwijs van morgen

Samen werken aan het onderwijs van morgen

Welkom op de themapagina van ons virtuele event “Samen werken aan het onderwijs van morgen” dat op 10 juni van 14.30 uur tot 16.00 uur plaatsvindt. Tijdens dit online event lanceert Visma de Connected Experience Onderwijs. Een nieuwe initiatief waarbij zes Visma-bedrijven gezamenlijk het onderwijs bedienen op het gebied van de bedrijfsvoering en onderwijslogistiek.

Hoe toekomstbestendig is jouw onderwijsorganisatie?

Wil je weten hoe je om moet gaan met uitdagingen zoals flexibilisering, individuele ontwikkeling, lerarentekort en veranderende rol van de docent? Vraag je je af hoe jouw organisatie hier wendbaar op in kan spelen of hoe anderen dit doen? Laat je inspireren door de tafelgasten tijdens dit gratis event en meld je aan!

Praat mee en werk samen aan het onderwijs van morgen!

Dagvoorzitter Myrthe Meurders gaat in gesprek met vaste tafelgast en trendwatcher Dieter Möckelmann, diverse experts uit het onderwijs en John Reynders, Director Benelux van Visma.

Zij gaan in op diverse vraagstukken uit het onderwijs van vandaag én morgen:

  • Digitalisering van het onderwijs
  • Gepersonaliseerd onderwijs efficiënt en betaalbaar organiseren
  • Professionalisering en inzetbaar houden van leraren
  • Connected Experience - succesvol faciliteren van het onderwijs van de toekomst

 

Thema's virtuele event

1. Digitalisering van het onderwijs

De afgelopen jaren heeft digitalisering van het onderwijs een enorme versnelling gekregen, zeker nu waar het digitaal en hybride onderwijs niet meer weg te denken zijn. Hoe ontwikkelt het digitale onderwijs zich in de nabije toekomst, meer data driven en met de toepassing van artificial intelligence? Op welke wijze kan je digitalisering inzetten om meer maatwerk te kunnen bieden aan leerlingen en studenten? En hoe zorg je als onderwijsorganisatie voor een goede infrastructuur en basis om klaar te zijn voor de nieuwe digitale wereld?

Onderwerpen die aan bod komen in gesprek met Edith Hofstede (mboRijnland), Rutger Groen (Aloysius Stichting) en Arie van Loon (AMOS). 

2. Gepersonaliseerd en flexibel leren

Digitalisering biedt het onderwijs steeds meer mogelijkheden voor flexibilisering en personalisering. Denk aan nieuwe vormen van leer- en werkomgevingen, blended learning of keuzedelen. Deze ontwikkelingen vragen om een andere organisatie van het onderwijs, ofwel onderwijslogistiek. De vrijheid voor studenten en leerlingen om bijvoorbeeld tijd- en plaatsonafhankelijk te kunnen leren, heeft effect op het onderwijsontwerp, het beginpunt van onderwijslogistiek. Er zijn in de onderwijslogistiek een wirwar aan ondersteunende processen, informatiestromen en systemen samen. Maar waar begin je als je je onderwijslogistiek wilt verbeteren? Goede IT-systemen zorgen ervoor dat het onderwijs haar uitdagingen effectief en efficiënt kan bereiken.

Wim Kokx (Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam) en Peter Verdaasdonk (Visma | Advitrae) geven ieder vanuit hun eigen perspectief hun visie hierop weer.

3. Professionalisering en inzetbaar houden van leraren

Het dreigende lerarentekort vraagt continu om goede scholing en begeleiding van leraren om uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. Professionalisering zorgt er bovendien voor dat leraren behouden blijven voor het onderwijs, en mee kunnen bewegen met grote veranderingen zoals digitalisering en flexibilisering van het onderwijs. Hoe creëer je een leerklimaat waarin een ‘leven lang leren’ centraal staat? Hoe houd je leerkrachten en docenten duurzaam inzetbaar en betrek je ze bij het onderwijs van morgen?

Onze host Myrthe Meurders spreekt met Riet Borg, manager Stafdiensten van hogeschool Viaa en Frans Möhring, HR-directeur van Fontys over een leven lang ontwikkelen en het stimuleren van eigenaarschap bij leraren.

4. Connected Experience - succesvol faciliteren van het onderwijs

Hoe zorg je als organisatie ervoor dat je toekomstbestendig en wendbaar blijft? Dat je hierdoor kan anticiperen op de ontwikkelingen digitalisering en flexibilisering en in staat bent om talentvolle medewerkers te binden, die duurzaam inzetbaar zijn en blijven?

John Reynders, Area Director Visma Benelux vertelt hoe de Visma Connected Experience het onderwijs ondersteunt bij het slim automatiseren en integreren van de bedrijfsvoering en onderwijslogistiek. Onderwijsorganisaties worden op deze manier ontzorgd op de belangrijkste uitdagingen en hierdoor kunnen zij zich focussen op het verzorgen van onderwijs. Samen werken we aan het onderwijs van morgen.

Biografie sprekers

Profiel Myrthe Meurders

Myrthe Meurders

Myrthe werkt vanuit haar eigen bedrijf als dagvoorzitter en adviseur communicatie. Haar expertise ligt op het vlak van communiceren en samenwerken. En als dagvoorzitter/presentator is haar kracht de natuurlijke manier waarop ze voor verbinding, aandacht en focus zorgt. Naast dagvoorzitterschap begeleidt Myrthe scholen en teams in transitie- en veranderprocessen richting een professionele(re) cultuur en communicatie.

Dieter Möckelmann

Als veelgevraagd spreker, gespreksleider en dagvoorzitter inspireert Dieter anderen over onderwijs in de 21e eeuw. Oorspronkelijk is Dieter een geschiedenisdocent, die daarna jarenlang werkte voor Kennisnet als sectormanager primair onderwijs. Sinds 1 januari 2010 heeft hij zijn eigen bedrijf, Dieter.nl. Vanuit dit bedrijf verzorgt hij trainingen en consultancytrajecten voor het onderwijs, waarbij de effectieve inzet van ICT de rode draad is. De laatste jaren is hij een veelgevraagd spreker en dagvoorzitter en wordt hij steeds vaker ‘trendwatcher in het onderwijs’ genoemd. 

Profiel Dieter Mockelmann

Edith Hofstede - speaker

Edith Hofstede

Edith is directeur van het Centrum voor Service & Support bij mboRijnland. Zij ziet een gezamenlijke ontwikkeling op drie belangrijke pijlers uit haar vakgebied, namelijk bedrijfsvoering, onderwijslogistiek en services. De omgeving waarin de student zich beweegt en de richting waarin het onderwijs zich ontwikkelt veranderen. Het is belangrijk het onderwijs interdisciplinair te gaan ondersteunen in haar wens te bewegen naar gepersonaliseerd leren en hybride onderwijs. Dit is de reden, dat zij samen met haar collega's werkt aan een serviceconcept. Een serviceconcept dat ervoor zorgdraagt dat principes als one-stop-shop, click-call-face met het bij elkaar brengen van de front- en backoffice van papier komen.

Rutger Groen

Rutger heeft vanuit zijn rol als directeur financiën en bedrijfsvoering bij de Aloysius Stichting, toezichthouder bij Het Baken Almere en onderwijsadviseur bij de Hogeschool van Amsterdam een passie voor onderwijs. Door zijn werk aan een stabiele organisatie, moderne huisvesting en goed werkende ICT kunnen scholen zich focussen op betekenisvol onderwijs.

Rutger Groen - speaker

Arie van Loon - speaker

Arie van Loon

Arie van Loon is bestuurder bij AMOS, een scholengroep in Amsterdam. Arie is altijd actief geweest in brede advies-, bestuurs- en managementfuncties waar financiën en HRM onderdeel uitmaakten van zijn portefeuille. Met zijn bijzondere nieuwsgierigheid naar de toepassingsmogelijkheden van ICT, werkt hij continu aan het optimaliseren en automatiseren van de bedrijfsvoering en de onderwijsprocessen.

Wim Kokx

Wim is een echte onderwijsman. In Zoetermeer werkte hij gedurende lange tijd als docent natuurkunde op het Alfrink College, daarna werd hij conrector op het Maerlant Lyceum en vervolgens directeur op het Picasso Lyceum. Momenteel is Wim Kokx bestuurder van de Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam.

Wim Kokx - speaker

Peter Verdaasdonk - speaker

Peter Verdaasdonk

Peter werkt als managing director van Visma|Advitrae al jaren voor het onderwijs. Zijn passie ligt bij het mogelijk maken van studeerbaar, doceerbaar, organiseerbaar en betaalbaar onderwijs.

Riet Borg

Riet werkt sinds 1999 bij Viaa, eerst bij Financien, daarna werkzaam bij de HR-afdeling. Na jarenlang actief geweest te zijn als HR-manager is ze nu manager Stafdiensten waar ze met haar team strategisch advies en beleid verzorgt.

Riet borg.png

thumbnail_Frans.png

Frans Möhring

Frans Möhring is sinds 2014 werkzaam in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Sinds 2019 werkt hij als directeur P&O bij Fontys Hogescholen. Het verbinden van individuele ontwikkeldoelen van professionals aan ontwikkeldoelen van organisaties is een van de centrale thema’s in zijn werk. Digitalisering is hiervan een mooi voorbeeld.

John Reynders

Als Area Director leidt John de snelle expansie van Visma in de strategische groeimarkt Benelux. John startte in 2019 bij Visma als country director Nederland. Eerder werkte hij 14 jaar voor Microsoft, waar hij verschillende managementfuncties bekleedde, zoals COO, CMO en Director Enterprise Services voor Microsoft Nederland. De afgelopen jaren bekleedde hij internationale functies als leider van de Microsoft Business Solutions-divisie in 14 landen in West-Europa.


Zijn missie is om het onmogelijke mogelijk te maken door mensen, teams, organisaties en de samenleving in staat te stellen hun volle potentieel te realiseren. Hij kenmerkt zich door zijn passie en energie aan het werk te brengen als energieke ondernemer, nieuwsgierige nerd en gepassioneerde mensenmens.

John Reynders - speaker