Podcast

HRPrat - Episode 1: Hvordan jobbe datadrevet med Employer Branding?

Employer branding handler om å håndtere og positivt påvirke virksomhetens rykte som arbeidsgiver, slik at jobbsøkere, ansatte og andre stakeholders ser på virksomheten som et godt selskap å jobbe for og samarbeide med. Om man gjør employer branding på rett måte, vil man over tid kunne redusere markedsbudsjettet og oppleve å få bedre søkere på ledige stillinger.

Podcast

HRPrat - Episode 1: Hvordan jobbe datadrevet med Employer Branding?

Employer branding handler om å håndtere og positivt påvirke virksomhetens rykte som arbeidsgiver, slik at jobbsøkere, ansatte og andre stakeholders ser på virksomheten som et godt selskap å jobbe for og samarbeide med. Om man gjør employer branding på rett måte, vil man over tid kunne redusere markedsbudsjettet og oppleve å få bedre søkere på ledige stillinger.
HRPrat - Episode 1: Hvordan jobbe datadrevet med Employer Branding?

Podcast

HRPrat - Episode 1: Hvordan jobbe datadrevet med Employer Branding?

Employer branding handler om å håndtere og positivt påvirke virksomhetens rykte som arbeidsgiver, slik at jobbsøkere, ansatte og andre stakeholders ser på virksomheten som et godt selskap å jobbe for og samarbeide med. Om man gjør employer branding på rett måte, vil man over tid kunne redusere markedsbudsjettet og oppleve å få bedre søkere på ledige stillinger.
HRPrat - Episode 1: Hvordan jobbe datadrevet med Employer Branding?

Podcast

HRPrat - Episode 1: Hvordan jobbe datadrevet med Employer Branding?

Employer branding handler om å håndtere og positivt påvirke virksomhetens rykte som arbeidsgiver, slik at jobbsøkere, ansatte og andre stakeholders ser på virksomheten som et godt selskap å jobbe for og samarbeide med. Om man gjør employer branding på rett måte, vil man over tid kunne redusere markedsbudsjettet og oppleve å få bedre søkere på ledige stillinger.
HRPrat - Episode 1: Hvordan jobbe datadrevet med Employer Branding?
<iframe style="border-radius:12px" src="https://open.spotify.com/embed/episode/6oQLt3Hgjdx7vyLQ9aG2MW?utm_source=generator" width="100%" height="352" frameBorder="0" allowfullscreen="" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy"></iframe>
HRPrat - Episode 1: Hvordan jobbe datadrevet med Employer Branding?

Relevante kilder

Ønsker du mer informasjon? Her er noen gode kilder: