Contracttheorie versus bouwpraktijk: registreer meer- en minderwerk goed en bespaar jezelf veel ellende!

Voordat je een bouwproject start, probeer je zoveel mogelijk afspraken op papier te zetten. Maar de aard van het werk is wispelturig. Logisch, want bouwen doe je niet in theorie. In de dagelijkse bouwpraktijk heb je soms te maken met onverwachte gebeurtenissen, waardoor je nieuwe beslissingen moet nemen. Is het nodig om extra werk te verrichten?

Dan is er sprake van meerwerk en daar hangen financiële gevolgen aan. In zo’n geval is een contractuele aanpassing op haar plek. Valt er een taak weg, maar heb je de benodigde materialen al ingekocht? Hoewel je het minderwerk moet aftrekken, krijg je in dit geval waarschijnlijk wel een vergoeding voor de inkoop.

Zulke zaken wil je allemaal goed registreren in je systeem terwijl het project loopt.Waarom dit belangrijk is? Dat leggen we uit aan de hand van 2 casussen!

1. Op de bouwplaats: doorpakken met meerwerk

Het is zeven uur ’s ochtends en de uitvoerder roept iedereen bij elkaar. Tijd om even de dag door te nemen! Al snel komen er twee zaken naar voren: de onderaannemer moet een extra klus uitvoeren om te zorgen dat de fundering stevig is én de werkzaamheden vallen tegen door het weer — een gevreesde externe factor die in Nederland regelmatig de kop opsteekt.

De uitvoerder wil zo snel mogelijk doorpakken. Want hoe meer vertraging, hoe hoger de kosten. Maar er is momenteel sprake van tweemaal meerwerk. Voordat je definitieve beslissingen neemt, moet je dit doorvoeren in je systeem en afstemmen met de klant. Want je wilt wel voor je werk betaald krijgen.

2. Nieuwbouwwoning van een particulier: meer- en minderwerk coördineren

Terwijl je werkt aan de nieuwbouwwoning, vraagt de klant — een particulier — of je een extra raamkozijn kan plaatsen. “Het budget is wel wat krap,” geeft hij aan. Op dat moment wordt er getimmerd in de keuken, waar jij de balans aan het opnemen bent. Oorspronkelijk heb je afgesproken om hier een designkeuken in te plaatsen. Je komt op een idee. “Zullen we kiezen voor een mooie, maar goedkopere standaardkeuken?” vraag je. De klant gaat akkoord.

Nu moet je meer- én minderwerk doorvoeren. Misschien werk je met een keuzelijst voor de particulier om dit proces overzichtelijk te houden. Maar dan is het nog steeds een uitdaging om de klant tijdig keuzes te laten maken én deze goed door te voeren in je systeem. Want alleen dan kun je ze gecoördineerd uitvoeren.

De gouden tip: houd de vinger aan de pols

Bij meer- of minderwerk wil je direct kunnen ingrijpen. Als je klanten in het duister laat tasten totdat je alles hebt afgerond, is het veel moeilijker om prijsaanpassingen nog te bespreken. Wijs daarom iemand aan die het project heel scherp bewaakt. Wat valt binnen de afspraken? Welke werkzaamheden komen erbij? En zijn er actiepunten die uiteindelijk onnodig blijken? Stem dit soort zaken meteen af met de klant. En ga pas verder nadat deze akkoord heeft gegeven

Wil je discussies achteraf vermijden?

Leg élke (tussentijdse) afspraak die je maakt dan goed vast. Daarvoor kun je het best een betrouwbaar softwaresysteem gebruiken. Meer weten?
Neem gerust contact op met Visma Solidbricks om de mogelijkheden te bespreken.