1. Prognose en Planning

introtekst zelfde als op PO pagina

Tijdens het formatieproces komt elke onderwijsinstelling voor verschillende keuzes te staan. Fusyon kan hierbij helpen en geeft inzicht in het beschikbare budget en de mogelijkheden om deze in te zetten. Fusyon laat de consequenties zien van de keuzes die gemaakt worden. Daarnaast biedt Fusyon historieopbouw en daardoor de mogelijkheid tot lange termijn prognoses met betrekking tot leerlingen en leerkrachten. 

 

Fusyon biedt ondere andere de volgende onderdelen:

Personele begroting
Formatieplanning
Lange termijn prognose
Verwerken subsidies (Bijvoorbeeld Npo-gelden)


Daarnaast is het mogelijk om door middel van een benchmark scholen te vergelijken die Fusyon gebruiken.

Ook het verantwoorden van extra gelden is mogelijk in Fusyon. Krijg in één oogopslag inzicht in het beschikbare én verbruikte budget.

Fusyon biedt historieopbouw en daardoor de mogelijkheid tot lange termijn prognoses met betrekking tot leerlingen en docenten. Een (dreigend) tekort of overschot voor bepaalde vakken is direct inzichtelijk te maken.