De juiste talenten aantrekken is één ding. Maar het maximale halen uit je huidige medewerkers is minstens zo belangrijk. Immers, hoe beter de kwaliteiten van je medewerkers tot hun recht komen, des te groter de bijdrage die ze leveren aan de organisatie. Met een talent development softwareprogramma krijg je hulp bij het optimaal ontwikkelen van de talenten van je medewerkers.


Bekijk onze Talent Development oplossingenBenut het talent van je medewerkers 

Mensen die hun talenten inzetten, werken met meer plezier, zijn
extra gemotiveerd en verzuimen ook minder. Door de talenten
van je medewerkers effectiever te benutten, werk je actief aan
hun duurzame inzetbaarheid. Dat resulteert in betere kwaliteit,
meer productiviteit en overall sterkere resultaten.

 
De bouwblokken voor effectieve talentontwikkeling

employee-office.jpg

Gepersonaliseerde leertrajecten 

Het is belangrijk dat je medewerkers hun vaardigheden en competenties op peil houden; voor hen en je organisatie. Talent development software helpt je bij het opzetten van gepersonaliseerde leertrajecten en zorgt ervoor dat je medewerkers zich maximaal kunnen ontwikkelen. Dankzij de integratie met een Learning Management System (LMS) koppel je ontwikkeldoelen eenvoudig aan je kennis- en opleidingsaanbod.

do-it-together.jpg

Bouwen aan performance 

Welke talenten heb je al in huis? Wat zijn de specifieke competenties van medewerkers? En welke ambities hebben je mensen nog? Een Performance Management Systeem (PMS) geeft de antwoorden op basis van inzicht in competenties op medewerker- en organisatieniveau. Een PMS vormt daarmee een solide basis voor talentontwikkeling en competentiemanagement.

Target.jpg

Ondersteuning bij de gesprekscyclus 

Het Performance Management Systeem ondersteunt je bij de HR-gesprekscyclus. De software geeft manager en medewerker input voor een goed, continu gesprek over competenties en prestaties. Het PMS stimuleert medewerkers om aan de slag te gaan met hun ontwikkeling. In het systeem leg je alle doelstellingen, voortgang, competentiescores en ontwikkelafspraken eenvoudig vast.

Delivery.jpg

360 graden feedback


Via 360 graden feedback vragen medewerkers ook zélf eenvoudig feedback van collega’s, managers of klanten. Ze krijgen zo terugkoppeling over hun competenties; voor een beter zelfbeeld, een bekwaamheidstoets of projectevaluatie.

results.jpg

Ontwikkeling en loopbaanplanning

Ambitieuze medewerkers denken bewust na over hun toekomst. Persoonlijke ontwikkelingsplannen helpen medewerkers bij het realiseren van hun loopbaanambities en bij het bereiken van hun volledige potentieel. Niet alleen in hun huidige rol, maar ook in toekomstige rollen. Met software stel je loopbaantrajecten op die optimaal zijn afgestemd op de verwachtingen en ambities van je medewerkers én op de organisatiestrategie. 

Innovation.jpg

Motiveer je medewerkers met heldere doelen

Meetbare, realistische organisatiedoelen bieden richting en houvast. Met hulp van software koppel je organisatiedoelen aan de leerdoelen van individuele medewerkers en teams – voor maximale prestaties, betrokkenheid en motivatie.

Talent development software van Visma

De talent development software van Visma zorgt ervoor dat je medewerkers steeds beter gaan presteren. Via onze tools kun je voortdurend feedback geven op de prestaties van je mensen en kun je hun progressie nauwgezet kunt volgen.

Ontdek de Talent Development Software van Visma

           Visma Raet thum.png

Klantquotes

logo BAR-organisatie.png


“Met TMA Talentenkompas breng je objectiviteit in de gesprekscyclus”

Fiona de Vroomen - BAR-organisatie

Lees de case study

 

full_dowr_logo.jpg

Meer flexibiliteit en overzicht in recruitmentproces gemeente Deventer en DOWR-organisatie met Visma|Raet Werving & Selectie.

Andrea Hulstein - DOWR

Lees de case study