Organisation

Fintech Visma Idella biedt inzicht in nieuw pensioencontract met NPC Experience Lab

Amersfoort,17 mei 2021 - Visma Idella introduceert het ‘NPC Experience Lab’. De pensioensector maakt hierin kennis met alle aspecten van het nieuwe pensioencontract (NPC). De voorgestelde Wet toekomst pensioenen beschrijft een groot aantal keuzes die sociale partners, pensioenfondsen, uitvoeringsorganisaties en fiduciair managers de komende tijd moeten maken. In het volledig configurabele NPC Experience Lab, begeleidt Visma Idella deze partijen in hun keuzes.

Visma Idella biedt pensioenfondsen, uitvoeringsorganisaties en fiduciair managers cloud based SaaS oplossingen voor pensioen- en beleggingsadministraties. Het NPC Experience Lab is de speeltuin ter voorbereiding op het nieuwe pensioencontract waar genoemde partijen de kenmerken en effecten van de stelselherziening kunnen verkennen. De organisatie slaat als eerste fintech de brug tussen pensioen en vermogensbeheer, door naast uitvoerders ook fiduciair managers te betrekken in het NPC Experience Lab.

Regelingen vergelijken

De huidige middelloonregelingen en de beoogde (NPC) regeling kunnen in het NPC Experience Lab worden nagebootst. Vervolgens worden deze vergeleken door de ogen van verschillende deelnemer-profielen. Het Lab biedt zowel de mogelijkheid om meerdere NPC-regelingen tegelijk op te voeren en te parametriseren, als het doorrekenen van de effecten op het verwachte pensioenresultaat voor de diverse deelnemers.

“Afhankelijk van de gemaakte keuzes in het nieuwe pensioencontract, kan de pensioenadministratie behoorlijk complex worden, zegt Pauline Frens, Managing Director van Visma Idella.“Dit kan leiden tot een pensioenregeling die voor een gemiddelde deelnemer lastig te begrijpen is. Vanuit het oogpunt van de deelnemer is begrijpelijke communicatie cruciaal, juist om de stelselherziening in goede banen te leiden.”

“Daarom wordt in het NPC Experience Lab een concept deelnemersportaal aangeboden, waarin de deelnemer centraal staat. In dit portaal kunnen de partijen zien wat het verwachte pensioen is bij de gekozen regeling voor de deelnemers. Ook krijgen ze inzicht in hoe ze daarover zouden kunnen communiceren met hun deelnemers.”

De eerste marktverkenning onder klanten en prospects in de eerste helft van mei heeft tot veel positieve reacties uit de pensioensector geleid. Diverse pensioenfondsen en uitvoeringsorganisatie hebben medewerking aan de onderzoeksfase toegezegd. De uitvoeringsorganisaties PGGM Pensioenbeheer en DSM Pension Services zullen participeren, net als de fondsen Pensioenfonds Medewerkers Apotheken, Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer en Bpf HiBiN.

Geïnteresseerde partijen kunnen op elk moment instromen in het NPC Experience Lab.

Contact

Milan Vaassen

Perscontact voor Visma Nederland

Slepen