Organisation

Visma Connect en UC Group lanceren Loginex Carbon Intelligence, intelligente software voor CO2 meten, speciaal voor de logistieke sector

Visma Connect en UC Group introduceren Loginex Carbon Intelligence, cloudsoftware waarmee logistieke bedrijven CO2 emissies kunnen analyseren, toewijzen en reduceren. Dit doen ze samen met launching customer Jan de Rijk Logistics.

Visma Connect en UC Group introduceren Loginex Carbon Intelligence, cloudsoftware waarmee logistieke bedrijven CO2 emissies kunnen analyseren, toewijzen en reduceren. Dit doen ze samen met launching customer Jan de Rijk Logistics.

Met Loginex kunnen bedrijven in de logistieke keten rapportages maken voor hun bedrijf en voor hun opdrachtgevers en klanten. Visma en UC Group spelen met de software in op Europese wetgeving die het vervaardigen van CO2-uitstootrapportages vanaf 2024 verplicht stelt. Overheden zullen deze emissies vervolgens gaan beprijzen. In Duitsland en Zweden is dit al ingevoerd, waarbij het tarief jaarlijks stijgt.

Meten en toewijzen

Steeds meer bedrijven vragen aan hun leveranciers om rapportages over CO2-emissies op te stellen voor hun duurzaamheidsbeleid. Het berekenen van de totale CO2 uitstoot van een bedrijf is niet ingewikkeld. De uitdaging zit in het toewijzen per klant of leverancier of route. Loginex berekent de CO2-emissie aan de hand van de EN-16258 norm en is voorbereid op de ISO-14083 norm, die is ontwikkeld om CO2-emissies op een juiste en eerlijke manier toe te wijzen. Dit gebeurt op basis van werkelijke gegevens over ritten, lading en brandstof en op basis van accountancy regels. Op deze manier genereert de software accurate en betrouwbare rapportages.

CO2-reducties

Behalve CO2 meten en toewijzen kan Loginex weergeven waar kansen liggen om reducties te realiseren. Afhankelijk van de oorzaak zijn er verschillende maatregelen die kunnen worden genomen om de uitstoot te reduceren. In bijna alle gevallen leidt CO2-reductie ook tot kostenreductie, voor zowel bedrijven als klanten.

Betrouwbaar

De output van Transport en Freight Management Systemen (TMS / FMS) dient als input voor de CO2-emissieberekening in Loginex. Doordat de berekeningen in een intelligent data warehouse worden gedaan zonder dat de brondata wordt aangepast, gebeurt dit op een voor accountants transparante wijze. De oplossing, ontwikkeld voor en door verladers, transporteurs en expediteurs, houdt behalve met de Nederlandse en buitenlandse emissienormen straks ook rekening met de rapportage-eisen van Nederland en de overige EU-lidstaten. Loginex is een SaaS-oplossing met interactieve dashboards.

Enthousiaste pilotklanten

Uit pilotprojecten met logistiek dienstverleners Baks Logistiek en Jan de Rijk komt naar voren dat bedrijven veel baat kunnen hebben bij betrouwbare CO2-emissie data. Hiermee kunnen ze niet alleen hun duurzaamheidsstrategie aanscherpen maar ook de kwaliteit van hun bedrijfsvoering verbeteren.

CEO Jan de Rijk Logistics, Fred Westdijk: “Jan de Rijk Logistics heeft zich gecommitteerd aan een ambitieuze duurzaamheidsstrategie, en wil daar een koplopersrol in nemen, waarbij het cruciaal is om betrouwbaar en compliant te meten wat de reductie initiatieven bewerkstelligen voor onze klanten en voor ons. Loginex helpt ons grote stappen te zetten om gefocust deze duurzaamheidsplannen uit te voeren waarbij we zowel kijken naar energietransitie alsmede efficiëntere en dus duurzame inzet van bestaande bedrijfsmiddelen.”

Samenwerking

UC Group en Visma Connect werkten al samen aan het beheer en de adoptie van het iSHARE afsprakenstelsel voor de logistieke sector. iSHARE is een initiatief van de Topsector Logistiek om het drempelloos delen van data in de logistiek mogelijk te maken. De ontwikkeling van Loginex is een logische vervolgstap in deze samenwerking.

“De beste oplossingen ontstaan als specialisten met een verschillende achtergrond samenwerken” aldus Pascal van Beek van UC Group. “Bij de ontwikkeling van Loginex leverde UC Group, samen met logistiek dienstverleners, de logistieke kennis” vult Kim Andersen, MD Visma Connect aan, “Visma vertaalde deze in gebruiksvriendelijke veilige cloudsoftware.”

Topsector logistiek

De logistieke sector heeft een groot aandeel in de CO2-uitstoot en heeft vanuit het klimaatakkoord een reductieopgave gekregen. Deze dient gerealiseerd te worden met acties op het vlak van brandstoffen, de toepassing van nieuwe technologieën in voertuigen, logistieke optimalisatie en gedragsverandering. Daarbij is het belangrijk om in de keten te kijken naar wat de uitstoot is van de verschillende schakels en hoe die omlaag kan.

Leon Simons, Topsector Logistiek: “We zijn blij met initiatieven die leiden tot het op de juiste manier toepassen van Carbon Footprinting. Daarbij ondersteunen we bedrijven graag bij de voorbereiding op de ISO-14083 norm, waarmee CO2-uitstoot op een eenduidige manier wordt berekend en in de keten kan worden toegewezen.”

Loginex is er voor verladers en transporteurs die betere inzichten en betrouwbare emissiegegevens willen. Ook consultants en logistiek dienstverleners die hun klanten willen voorzien van betrouwbare rapportages en met data onderbouwde adviezen behoren tot de doelgroep.

Loginex

Voor meer informatie over Loginex Carbon Intelligence: Kijk op www.visma.nl/loginex.

Contact

Milan Vaassen

Perscontact voor Visma Nederland

Slepen