Organisation

Visma Digitaliseringsindex 2019 - Hoe digitaal is ondernemend Nederland?

Nederlandse bedrijven hebben bijna twee derde van hun processen gedigitaliseerd. Over drie jaar zal dat ruim drie kwart zijn, zo denken ze. Meer goed nieuws is dat de digitale transformatie ze een toenemende kostenbesparing oplevert. Dit blijkt uit onderzoek door Kantar, in opdracht van Visma Software. De resultaten zijn nu beschikbaar in de Digitaliseringsindex 2019.

Nederlandse bedrijven hebben bijna twee derde van hun processen gedigitaliseerd. Over drie jaar zal dat ruim drie kwart zijn, zo denken ze. Meer goed nieuws is dat de digitale transformatie ze een toenemende kostenbesparing oplevert. Dit blijkt uit onderzoek door Kantar, in opdracht van Visma Software. De resultaten zijn nu beschikbaar in de Digitaliseringsindex 2019.

Voor de derde maal op rij werd de mate van digitalisering van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart gebracht. Het percentage gedigitaliseerde processen ligt nu op 64%, in 2022 zal dat naar verwachting 77% zijn. Vooral kleinere organisaties hebben hun toekomstverwachtingen naar boven bijgesteld. Opvallend is bovendien de groeiende kostenbesparing door digitalisering, die verdubbelde in twee jaar tijd van 9% (2016) naar 19% (2018).

Meer digitaal verwerken bankmutaties en declareren

Het verwerken van bankmutaties is met 74% het meest gedigitaliseerde proces. Ten opzichte van 2018 is er zelfs sprake van een toename van 15%. De grootzakelijke markt loopt voorop met 79%. Ook de verwerking van digitale onkostendeclaraties groeit significant. In 2019 gebeurt dit voor meer dan de helft digitaal (56%). In 2018 was dit bijna een derde (31%) en in 2017 nog geen kwart (23%).

Rapportage: inhaalslag industrie

Rapportage is het minst gedigitaliseerde proces (53%). Maar de verwachtingen zijn positief: bedrijven denken dat de helft van de nu nog de handmatige rapportageprocessen in 2022 digitaal zal zijn. De industrie is bezig met een inhaalmanoeuvre. Dat zien we ook bij processen zoals vrije dagen/ziektemelding, urenregistratie en het versturen en ontvangen van facturen. De industrie heeft ook de meeste digitalisatieplannen (zie verderop).

Meer op afstand en in de cloud

57% van de bedrijven zegt dat hun medewerkers overal en altijd toegang hebben tot de bedrijfssystemen. Iets meer dan de helft van de bedrijven (51%) werkt in de cloud. In beide gevallen betekent dit een toename van 15% over de afgelopen twee jaar. Het percentage gedigitaliseerde bedrijfsprocessen blijft ondanks een hoger gebruik van cloudsoftware stabiel.

Digitalisering nauwelijks meer ad hoc

Er zijn nauwelijks nog bedrijven ad hoc bezig met digitalisering, slechts 2 procent. Ruim een derde (35%) geeft aan dat digitalisering aandacht krijgt vanuit de overkoepelende bedrijfsstrategie. 20% kiest een integrale benadering, waarbij de organisatiestructuur vorm krijgt vanuit de digitale strategie. Over drie jaar zal ook de adaptieve benadering flink terrein hebben gewonnen. Dan zit digitalisering in de kern van de organisatie en vormt het de basis voor ontwikkelingen.

Minder plannen

17% van de bedrijven zegt meer processen te willen automatiseren. Eerder liep dit cijfer ook al terug, van 30% in 2017 naar 25% in 2018. De digitaliseringsplannen van de industrie voor 2019 springen met 26% in het oog. De meest genoemde processen voor verdere digitalisering zijn de personeelsadministratie en inkoop. Beveiliging blijft een issue bij de digitale transformatie, maar belangrijke aandachtspunten zijn ook data en kennis.

Straks alles digitaal

Nog maar 31% van de bedrijven denkt dat de meeste ondernemingen in ons land aan de beginfase van digitalisatie staan. In 2018 was dat 41%. De verwachtingen van het bedrijfsleven over de situatie in vijf jaar tijd zijn weinig veranderd. 44% denkt dat dan alle processen in het merendeel van de bedrijven gedigitaliseerd zal zijn.

Het onderzoek is in april 2019 gehouden onder ceo’s, cfo’s en eindverantwoordelijken voor de financiële administratie bij mkb en grootbedrijf. De uitkomsten per categorie zijn gewogen.

Download de Visma Digitaliseringsindex 2019

Meer informatie: Anita Loman, PR & Communicatiemanager Visma Software BV - tel. 06 511 48 195

Contact

Milan Vaassen

Perscontact voor Visma Nederland