Financials

Visma publiceert jaarresultaten en duurzaamheidsrapport voor 2023

Recordomzet, sterke klantengroei en voortdurende geografische expansie

Visma heeft in 2023 een recordomzet van 2,4 miljard euro gerealiseerd, een groei van 16 procent ten opzichte van 2022. De EBITDA voor het gehele jaar bereikte ook een nieuw recordniveau van 705 miljoen euro, een stijging van 20 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Visma bedient nu meer dan 1,7 miljoen klanten in Europa en Latijns-Amerika, een stijging van meer dan 300.000 op jaarbasis.

Bekijk de hoogtepunten en download het jaarverslag hier.

"Visma zette haar expansie en sterke prestaties voort in 2023, ondanks de toenemende wereldwijde onzekerheden zoals militaire conflicten en een vertraagde economische groei. Dit weerspiegelt grotendeels dat onze oplossingen zowel in goede als in uitdagende tijden nodig zijn. Wij leveren bedrijfskritische software aan de private en publieke sector en ondersteunen vitale functies die een goed functionerende en welvarende samenleving mogelijk maken", zegt Merete Hverven, CEO van Visma.

De stabiliteit en veerkracht van Visma's bedrijfsmodel werd verder aangetoond door de voortdurende groei van zijn op abonnementen gebaseerde SaaS-producten (Software as a Service). In 2023 waren deze producten goed voor 72 procent van de totale omzet, vergeleken met 68 procent in 2022.

"Meer dan 86 procent van Visma's omzet is nu afkomstig uit moderne cloudproducten en -diensten, wat het concurrentievoordeel onderstreept dat we hebben opgebouwd door een pionier te zijn op het gebied van cloudtechnologie", aldus Hverven.

De sterke ontwikkeling van Visma werd eind december 2023 erkend met een aandelentransactie die het bedrijf waardeerde op 19 miljard euro. Naast de bevestiging van de betrokkenheid van meerderheidsaandeelhouder Hg en andere bestaande eigenaren, bracht de transactie ook meer dan 1 miljard euro aan nieuwe aandeleninvesteringen van ongeveer 20 toonaangevende internationale investeerders met zich mee.

Geografische expansie
Naast een recordgroei van de autonome omzet waren overnames voor Visma in 2023 opnieuw een belangrijke aanjager voor groei, met in totaal 32 overnames van hoogwaardige softwarebedrijven. Terwijl sommige overnames leidden tot een versterking van de positie van Visma in bestaande markten, zoals de post-accounting softwareleverancier Silverfin in België, betekenden andere overnames een eerste intrede in nieuwe landen, zoals Moloni in Portugal en Payday in IJsland.

"We hebben onze softwareactiviteiten nu uitgebreid naar 31 landen en verwachten de komende jaren nog verder uit te breiden. Door de kennis en best practices van meer dan 180 Visma-bedrijven voortdurend te delen, benutten we onze positie als het grootste ondernemende SaaS-netwerk in Europa", zegt Hverven.

Visma investeerde in 2023 in totaal 495 miljoen euro in productontwikkeling, wat neerkomt op 21 procent van de totale omzet. Het verhogen van de efficiëntie van kritieke bedrijfsprocessen door slimme automatisering blijft een belangrijk aandachtspunt, waarbij kunstmatige intelligentie (AI) een steeds belangrijkere rol speelt om meer klantwaarde te ontsluiten.

Er lopen momenteel bijna 200 AI-initiatieven binnen Visma. Verschillende daarvan hebben al geleid tot nieuwe producten en functionaliteiten die het software-ecosysteem van Visma verder verrijken en zowel het bedrijf als zijn klanten in staat stellen slimmer en efficiënter te werken.

Nieuwe perspectieven
Visma introduceert ook zijn duurzaamheidsrapport voor 2023, waarin de inspanningen van het bedrijf worden beschreven om niet alleen de huidige uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aan te gaan, maar ook om proactief een verantwoorde en veerkrachtige toekomst vorm te geven.

Bekijk de hoogtepunten en download het duurzaamheidsverslag hier.

In 2023 heeft Visma zijn duurzaamheidsbeleid geactualiseerd met doelen voor alle materiële onderwerpen, inclusief klimaatdoelen die zijn afgestemd op de temperatuurdoelstelling van 1,5 graden Celsius. Tot de gestelde doelen behoren een vermindering van 50 procent van de totale scope 1- en marktgebaseerde scope 2-emissies in 2030, met als uiteindelijke doel het bereiken van netto nul in 2040.

De betrokkenheid van werknemers bij Visma bleef hoog in 2023. De behaalde resultaten plaatsen het bedrijf moeiteloos in de top 5 procent van de tech-industrie. In de categorieën ‘diversity & inclusion’ en ‘health & well-being’ staat Visma in de top 10 procent.

"Onze visie is om de toekomst van de samenleving vorm te geven door middel van technologie. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van hoe Visma opereert in al haar markten. We zullen blijven investeren in onze mensen en een diverse en inclusieve werkplek bevorderen, en we willen een drijvende kracht zijn in het ondersteunen van duurzamere praktijken in de hele softwarewaardeketen", zegt Hverven.

Cijfers in miljoenen euro 2023 2022 Verandering
Inkomsten 2 392 2 056 +16%
EBITDA 705 587 +20%
Gecorrigeerde nettowinst 391 330 +18%

Contact

Milan Vaassen

Perscontact voor Visma Nederland

Slepen