M&A

Visma vergroot marktaandeel in het onderwijs door overname Datapas

Visma, Europees leider in cloudsoftware, neemt Datapas over. Datapas levert planning-, control- en monitoringsoftware voor het onderwijs. Om de groeiambities te realiseren, gaat het softwarebedrijf uit Haarlem samenwerken met andere Vismabedrijven die de onderwijssector bedienen.

De cloudoplossingen van Datapas ondersteunen schoolbesturen in het opstellen van begrotingen en forecasts, strategische personeelsplanning, leerlingprognoses en het zo efficiënt mogelijk rapporteren hierop. Datapas koppelt met HR- en financiële software, maar ook met specifieke onderwijstoepassingen en systemen van organisaties als Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Kansen voor groei

Klanten van Datapas uit het primair, voortgezet en middelbaar beroeps onderwijs met in totaal bijna 1 miljoen leerlingen maken dagelijks gebruik van de software. Kansen voor groei ziet Datapas vooral in de verdere uitbreiding in het MBO, samenwerkingsverbanden in het onderwijs, kinderopvang en de expansie richting HBO en WO. Via de software zijn namelijk de begrotingen van verschillende identiteiten onder te brengen in 1 omgeving.

Hoewel het bedrijf de marktleider is in het primair en voortgezet onderwijs, maken veel onderwijsinstellingen hun rapportages, scenario’s en verantwoordingen nog steeds in Excel. Daarin liggen groeikansen omdat Excel foutgevoelig is en geen automatische ondersteuning biedt voor wet- en regelgeving als OCW-bekostiging en het doorrekenen van de loonberekeningen op basis van de CAO. Daarnaast leent Excel zich niet goed om met meerdere mensen in samen te werken. Om succesvol de volgende fase in te kunnen gaan is Datapas nu onderdeel van Visma.

Maarten Vissers, oprichter en directeur van Datapas: “Visma is zich meer gaan richten op de onderwijssector. Voor ons is het aantrekkelijk om nu aan te sluiten zodat we samenwerkingen kunnen opstarten met Vismabedrijven die het onderwijs ondersteunen. Daar zie ik veel toekomst in. Daarnaast profiteren we van de kennis binnen Visma op het gebied van onder andere bedrijfsvoering, marketing en sales”.

Verbinding leggen

Guus de Vink, directeur sales en marketing bij Datapas: “Met onze software leggen we verbindingen tussen mensen binnen de organisatie. Daarnaast verbindt onze software systemen met elkaar zodat er geïntegreerde informatie ontstaat om betere beslissingen te nemen. Nu we zijn aangesloten bij Visma kunnen we de verbinding leggen met andere Visma-bedrijven om zo de onderwijssector nog meer toegevoegde waarde te bieden.”

John Reynders, Area Director Benelux bij Visma: “We zijn erg blij dat Datapas onderdeel uitmaakt van de Visma familie. De onderwijssector staat voor een grote uitdaging om de onderwijskwaliteit hoog te houden en een aantrekkelijke werkgever te blijven. Met de software van Datapas, die gegevens haalt uit andere systemen, kunnen onderwijsbesturen de vinger aan de pols houden bij ontwikkelingen in hun organisatie en tijdig daarop anticiperen. Dat helpt het onderwijs om wendbaar en weerbaar te blijven.”

Datapas blijft onder de eigen naam en met het huidige team van 20 medewerkers opereren als zelfstandig onderdeel binnen de Visma Groep. Wel gaat het samenwerken met bedrijven die de Visma Connected Experience voor het onderwijs vormen. Dit is een programma waar Vismabedrijven met onderwijsinstellingen en onderwijsbureaus samenwerken aan goed beveiligde geïntegreerde cloudoplossingen voor een toekomstgerichte bedrijfsvoering en onderwijslogistiek. Overeenkomsten met klanten blijven ongewijzigd.

Contact

Milan Vaassen

Perscontact voor Visma Nederland

Slepen