Organisation

Visma en Intrakoop slaan handen ineen om IT-complexiteit in de zorg te reduceren

Visma, Europees leider in cloudoplossingen, heeft een samenwerking gesloten met Intrakoop, de grootste inkooporganisatie van de zorg in Nederland. Leden van Intrakoop kunnen tegen aantrekkelijke condities geïntegreerde cloudsoftware van Visma voor hun bedrijfsvoering afnemen. Daarnaast krijgen ze door de krachtenbundeling toegang tot de IT-kennis van Visma, om zo de mogelijkheden van de software optimaal te benutten. Het doel is om het dagelijks werk in de zorg eenvoudiger te maken en de IT-complexiteit te verminderen.

Uit onderzoek van Visma naar IT-gebruik binnen de langdurige zorg blijkt dat 78% van de respondenten applicaties wilt integreren zodat informatie-uitwisseling eenvoudig en veilig verloopt. 69% geeft aan niet te weten hoe dit te realiseren. En 70% stelt dat hun IT-landschap verouderd is. Toch zijn zorgorganisaties terughoudend met het vervangen van software.

Het vervangen van applicaties is complex en tijdrovend. Ook het gebrek aan digivaardigheid van medewerkers vormt een blokkade, zo geven respondenten aan. Aan de andere kant neemt de complexiteit van het beheer van huidige systemen toe waardoor die kwetsbaarder worden voor cybercriminaliteit. Daarnaast geeft 75% aan dat het personeel te veel administratieve taken heeft, die het in 70% van de gevallen in verschillende systemen moet uitvoeren. Daardoor zitten zorgorganisaties in een spagaat wat hun IT betreft.

Visma biedt Intrakoop-leden cloudsoftware voor HR, inkoop, financieel. Deze applicaties draaien zelfstandig maar kunnen ook worden geïntegreerd; met elkaar en met bestaande systemen binnen een zorgorganisatie. De geïntegreerde oplossingen zijn vervolgens centraal te benaderen via Single Sign On (SSO). Door die integratie verloopt de informatie-uitwisseling correct en veilig. Dubbele invoer is niet meer nodig; systemen maken gebruik van elkaars gegevens. Daardoor neemt de hoeveelheid administratie af, de datakwaliteit toe en ontstaat er inzicht in de bedrijfsvoering via dashboards. Deze integratie heet de Visma Connected Experience voor de zorg. Behalve functionele voordelen krijgen zorgorganisaties één overeenkomst en een centraal aanspreekpunt voor vragen over de software. Tien zorgorganisaties werken inmiddels met deze geïntegreerde softwarecombinatie.

“Ondanks dat het Nederlandse zorgsysteem één van de beste in Europa is, blijft de druk op de zorg toenemen. Daarmee komt die kwaliteit en de beschikbaarheid van goede zorg in gevaar,” zegt John Reynders, Area Director Visma Benelux. “Met een toekomstgerichte bedrijfsvoering kunnen zorginstellingen de juiste voorwaarden creëren om de uitdaging aan te gaan en de beste zorg te blijven leveren. De Visma Connected Experience ondersteunt zorgorganisaties in het anticiperen op veranderingen, zodat de organisatie weerbaar en wendbaar blijft.”

Intrakoop onderkent het belang van een goed functionerend ICT-systeem in relatie tot de grote uitdagingen van de zorg zoals een tekort aan goede mensen. Daarom sluit de inkooporganisatie partnerships met ICT-leveranciers die door hun aard en omvang een bijdrage kunnen leveren om de zorg goed en betaalbaar te houden.

“Onze leden krijgen oplossingen aangereikt die complementair zijn aan wat ze al in gebruik hebben”, zegt Ruud Plu, directeur/bestuurder van Intrakoop. “Dit is een groot verschil met andere oplossingen die vaak uitgaan van een vervanging en een compleet nieuwe implementatie. Behalve een flinke kostenbesparing levert dit ook het voordeel op dat oplossingen veel sneller in gebruik zijn te nemen. Wij verwachten dat veel van onze leden geïnteresseerd zijn naar wat de Visma Connected Experience voor hun organisatie betekent. Doordat veel van onze leden al werken met de Spend Cloud en/of Visma Raet, denken wij dat daarmee een belangrijke drempel om met de Visma Connected Experience te starten, is weggenomen. Ook wij streven ernaar om onze leden maximaal te ontzorgen op het gebied van bedrijfsvoering zodat ze maximale aandacht aan de zorg kunnen geven. De samenwerking met Visma sluit daarnaast mooi aan op de proposities van onze overige ICT-partners en wij geloven erin dat deze elkaar zullen versterken.”Contact

Milan Vaassen

Perscontact voor Visma Nederland

Slepen