Organisation

Visma’s jarenlange ervaring doorslaggevend bij winnen XBRL-tender Logius

Visma Connect blijft de komende jaren in opdracht van Logius actief als ontwikkelaar van de XBRL-taxonomie voor financiële gegevensuitwisseling. Doorslaggevend voor het winnen van de aanbesteding voor de Nederlandse taxonomie is de jarenlange ervaring die Visma heeft met ontwikkeling van de XBRL-taxonomieën.

Visma Connect blijft de komende jaren in opdracht van Logius actief als ontwikkelaar van de XBRL-taxonomie voor financiële gegevensuitwisseling. Doorslaggevend voor het winnen van de aanbesteding voor de Nederlandse taxonomie is de jarenlange ervaring die Visma heeft met ontwikkeling van de XBRL-taxonomieën.

Visma Connect ontwikkelt voor Logius sinds 2014 jaarlijks diverse XBRL-taxonomieën in het jaarverantwoordingsdomein voor Standard Business Reporting (SBR), de Kamer van Koophandel (KVK), SBR-wonen (Ministerie van Binnenlandse Zaken) en het Ministerie van Onderwijs. Hiermee is grootschalige gestandaardiseerde digitale uitwisseling van verantwoordings- (financiële) gegevens in een keten mogelijk. Onder andere het aanleveren van jaarrekeningen, vastgoedtaxaties en belastingaangiftes gaat via een XBRL-taxonomie. Die is verwerkt in de systemen van de uitvragende partijen en in financiële en fiscale rapportagesoftware van commerciële leveranciers.

Kwaliteit gegevensuitwisseling

“Zie wat wij ontwikkelen als het fundament van standaardisatie van geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid en overheden onderling”, legt Henk-Jan Jansen, verantwoordelijk voor business development bij Visma Connect, uit. “Op basis van de gegevensspecificatie uit onder meer wet- en regelgeving maakt Visma Connect taxonomieën in XBRL conform de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA). Door het winnen van de aanbesteding mogen we deze belangrijke taak voor de Nederlandse digitale samenleving voortzetten.”

Gezien de hoeveelheid gegevens die tegenwoordig beschikbaar is, zijn organisaties op zoek naar manieren om data om te zetten in waardevolle informatie. Standard Business Reporting (SBR) stelt een standaard voor de digitale uitwisseling van bedrijfsrapporten en zorgt ervoor dat bedrijven toegang hebben tot gestructureerde informatie en hierover kunnen rapporteren. De standaard helpt om weloverwogen beslissingen te nemen op basis van gevalideerde gegevens.

Prijswinnend programma

Visma Connect stond voor aan de wieg van het ontwerp en de implementatie van het SBR-programma van Nederland, in opdracht van Logius. De beheerder van standaarden voor digitale dienstverlening van de overheid heeft met het SBR-Programma twee Europese Best Practice Awards heeft gewonnen.

Henk-Jan Jansen: “We volgen nauwgezet de ontwikkelingen in Europa op het gebied van gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen overheden onderling en overheid en het bedrijfsleven. Denk aan informatie-uitwisseling over duurzaamheidsdoelen zoals co2-uitstootrapportages. Wij kunnen een rol spelen om taxonomieën en standaarden van de grond te krijgen en berichten uitwisselen op basis van deze standaarden. De nu gewonnen aanbesteding geeft aan dat we op de goede weg zitten met standaarden implementeren. We hebben hierdoor het volste vertrouwen dat we onze internationale ambities verder kunnen doorontwikkelen.”

Duurzaamheidsrapportages

Vorig jaar lanceerde Visma Connect Sustynex. Dit is het eerste cloud native platform voor duurzaamheidsrapportages op basis van een GRI Taxonomie. Met Visma Sustynex kunnen organisaties, sneller, gevalideerde en gestandaardiseerde duurzaamheidsverslagen opstellen en delen met stakeholders of ontvangen van bijvoorbeeld supply chain partners. Met de aankomende Europese duurzaamheidsregelgeving Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) gaan ook veel Nederlandse bedrijven hiermee te maken krijgen.

Contact

Milan Vaassen

Perscontact voor Visma Nederland