Eindelijk kunnen we weer een fysiek event organiseren!

Welkom op de themapagina van de Fusyon gebruikersmiddag die op 16 november aanstaande van 13:00 uur tot 17:00 uur plaatsvindt in het Muntgebouw Utrecht. Tijdens dit event geven we interessante kennissessies over onder andere het formatie-, keuze- en roosterproces.

Vanaf 13:00 uur kun je binnenlopen, waarna het programma om 13:30 uur zal starten. Om 16:15 uur sluiten we gezamenlijk af met een borrel. Deze middag wordt geheel kosteloos door Visma Advitrae aangeboden. 

Schrijf je direct in voor het event

Praat mee en laat je inspireren over de organisatie van het onderwijslogistieke proces!

We hebben Peter Verdaasdonk, Managing Director van Visma Advitrae, gevraagd om de visie op onderwijslogistiek toe te lichten. 

Gedurende de dag komen verder de volgende thema's aan bod:

 • De nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs
 • Verantwoording van NPO gelden
 • In contact komen met ouders/verzorgers
 • Formatieplanning als essentiële basis voor betaalbaar en organiseerbaar onderwijs
 • Vakkenpakketkeuzes van leerlingen en prognoses
 • Roosteren met Fusyon

Met de combinatie van formatie, vakkenpakketkeuze en roostering binnen één integrale totaaloplossing, faciliteer je het gehele onderwijslogistieke proces; van prognoses tot rooster. 

Kennissessies Fusyon gebruikersmiddag

Ronde 1: 14:15 - 15:00 uur

De leerling kiest

Wat is de gezamenlijke kracht van prognoses en pakketkeuzes voor de formatie en het rooster in één programma? Fusyon Vakkenpakket (Keuzevak) laat zien hoe dit werkt.
 

Tijdens deze kennissessie laten we zien:

 • Hoe prognoses gemaakt worden en door middel van een rapportage de betrouwbaarheid van de ingevoerde prognoses kunt beoordelen;
 • Hoe de leerling zelf het vakkenpakket kan kiezen voor het volgende schooljaar, waarmee de school vooraf bepaalt welke keuzemogelijkheden aangeboden worden;
 • Hoe ouders het vakkenpakket kunnen goedkeuren;
 • Hoe alle benodigde informatie voor de formatie en het rooster overzichtelijk terug gevonden kan worden in één applicatie;
 • Hoe de gegevens zichtbaar zijn voor de formatieplanning en
  de gegevens opgehaald kunnen worden in Fusyon Roostering.

Gesprekken plannen met ouders/verzorgers

Tijdens deze kenissessie introduceren we nieuwe functionaliteit waarmee het mogelijk wordt om afspraken in te plannen met ouders/verzorgers. Deze functionaliteit stelt de school in staat om op eenvoudige wijze bijvoorbeeld een rooster te maken voor een ouderavond. In deze functionalieit geven ouders/verzorgers aan wanneer ze beschikbaar zijn en met welke docent ze graag in gesprek gaan.

Tijdens deze sessie laten we je zien:

 • Hoe een contactmoment georganiseerd wordt;
 • Hoe docenten/mentoren voorkeursgesprekken aangeven;
 • Hoe docenten hun beschikbaarheid indienen;
 • Hoe ouders hun voorkeursgesprekken aangeven.

Verantwoording van NPO gelden en andere projecten

De overheid heeft vanwege de coronacrisis extra geld vrijgemaakt voor het onderwijs, onder andere voor extra hulp voor de klas en subsidie voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. 

Hoe kan Fusyon Formatieplanning (Foleta) ondersteunen met het inzichtelijk maken van de reeds bestede subsidie en het gedeelte dat nog besteed kan worden?

In deze sessie wordt aan de hand van voorbeelden getoond hoe je Fusyon Formatieplanning (Foleta) kunt inrichten, zodat je zicht krijgt op de verantwoording en uitputting van extra gelden.

(Formatie)planning vs. (Formatie)beheer 

Elke school verzorgt onderwijs en krijgt per leerling of student daarvoor geld van de overheid. De hoeveelheid geld is niet oneindig, integendeel. Fusyon Formatieplanning (Foleta) helpt bij het maken van de juiste keuzes. Dat verstaan we onder de formatieplanning. 

Na de planning volgt de realisatie in de vorm van het toedelen van lessen en taken en faciliteiten voor medewerkers. Planning en realisatie resulteren in tal van rapporten en managementoverzichten. Deze gegevens worden aangeleverd en verkregen uit andere softwareprogramma's zoals HRM-systemen en het roosterprogramma, die weer verder gaan met het bewerken ervan.

Clusteren doe je zo!

De vakkenpakketten van de leerlingen zijn bekend, net als het aantal groepen voor de verschillende vakken. Het is tijd om te clusteren, maar hoe pak je dat nou aan?

Tijdens deze kennissessie gaan we in op de verschillende manieren van clusteren:

 • Het bepalen van de spelregels;
  • Het indelen van stamklassen vooraf of laten bepalen door de clustering
  • Extra-vakkers
  • Het analyseren van de gekozen vakken
  • Splitsingsfactor
 • De werking van de clusterautomaat;
 • Het analyseren van het clusterresultaat;
 • Bijsturen op basis van resultaat.

Ronde 2: 15:15 - 16:00 uur

Fusyon Formatieplanning: maak optimaal gebruik van het schoolbudget!

Wat kan Fusyon formatieplanning bieden voor jouw onderwijsinstelling?

Tijdens deze sessie gaan we in op de volgende onderwerpen:

 • Hoe kan Fusyon Formatieplanning ingezet worden voor de formatieplanning voor het volgend schooljaar en hoe blijf je 'in control' over de inzet van het budget?
 • Hoe kunnen geplande werkzaamheden optimaal toebedeeld worden aan medewerkers rekening houdend met het taakbeleid en de cao?
 • Hoe kunnen statistische prognoses ingezet worden om vroegtijdig inzicht te krijgen in deze zaken?
 • Hoe geef je medewerkers inzicht in hun jaartaak?
 • Hoe past Fusyon Formatieplanning (Foleta) binnen het totale onderwijslogistieke proces?

Deze onderwerpen (en meer) worden aan de hand van de applicatie getoond in een presentatie die het hele formatieplanningsproces laat zien.

Roosteren met Fusyon

Nadat de formatieplanning is gemaakt en de keuzes van leerlingen op orde zijn, wordt er een rooster gemaakt. In de praktijk is het echter niet zo eenvoudig. Vaak zijn er op het laatste moment nog allerhande wijzigingen. De data die beschikbaar is, is niet altijd volledig of betrouwbaar. Hoe kun je ervoor zorgen dat deze wijzigingen op een goede manier overgenomen worden in de roostermodule? Vroegtijdig signaleren van eventuele problemen die er kunnen ontstaan bij het maken van het rooster is essentieel. Zo heb je nog de tijd om bij te kunnen sturen.

Met Fusyon Roostering heb je de tool in handen om dit proces op een adequate manier aan te pakken. Met de krachtige cluster- en roosterautomaten ben je in staat om een rooster te maken voor de school.

In deze kennissessie laten we graag de mogelijkheden zien van:

 • Koppelingen met Fusyon Vakkenpakket (Keuzevak) en Fusyon Formatieplanning (Foleta);
 • De opbouw van lessentabellen;
 • De signaleringen voor de clustering en roostering;
 • De werking van de roosterautomaat;
 • Het optimaliseren van het rooster door middel van veelhoekswissel en herindeling.

Roosteren, maar dan andersom

Eerst een rooster maken en daarna de leerlingen indelen op geplaatste lessen! 

Tijdens deze sessie laten we je graag de mogelijkheden zien van het zogenaamde vitrine roosteren:

 • Wanneer pas je deze manier van roosteren toe?;
 • Wat zijn de spelregels?;
 • Prognoses: de basis voor het vitrinerooster;
 • Het analyseren van de planning in combinatie met roostervoorwaarden van de lessen;
 • Hoe weet je of er voor alle leerlingen een plekje in het rooster is?;
 • En hoe kun je dit voor delen van het rooster inregelen?

Fusyon Formatieplanning: gevolgen van de nieuwe cao in het vo voor het persoonlijk budget

De nieuwe cao in het voortgezet onderwijs vraagt aan scholen om keuzes te maken met betrekking tot de inzet van het Persoonlijk Budget. In deze interactieve kennissessie worden de mogelijkheden besproken en word je uitgenodigd om keuzes en vooral argumenten met anderen te delen.

Daarnaast is er ruimte om andere (nieuwe) zaken uit de cao met elkaar te bespreken.

De werk -en verlofregistratie voor het OOP in Fusyon Formatieplanning (Foleta) 

Wordt de werk -en verlofregistratie nog op papier of in Excel verwerkt? Dan is overstappen naar deze module in Fusyon Formatieplanning (Foleta) zeker iets voor jouw school.

In deze kennissessie laten we de voordelen zien:

 • Uitleg van de nieuwste onderdelen;
  • Flexibel aangeven wie de leidinggevende is van een OOP'er
  • Het maken van een rapportage van de werk- en verlofregistratie op ‘kalenderjaar’
 • Fusyon Formatieplanning (Foleta) berekent voor de medewerker het vakantierecht (wettelijk en bovenwettelijk);
 • Eventuele compensatie voor overwerk en/of verschuiving van werktijd is geautomatiseerd;
 • Compensatie voor de ‘verplichte’ vakantie is standaard opgenomen;
 • De OOP-er kan zijn/haar verlof zelf aanvragen. De leidinggevende kan deze goed of afkeuren;
 • Altijd een up to date saldo.

Leveranciersmarkt

Naast de kennis die wij delen tijdens onze eigen kennissessies, hebben we ook enkele partners uitgenodigd om onze bezoekers de mogelijkheid te bieden ook hen vragen te stellen of samen te sparren.

Dit betreft bekende leveranciers van de veelgebruikte applicaties binnen het voortgezet onderwijs. Denk aan Magister, Afas, Somtoday, Visma Raet en HR2day. Zij staan je tijdens onze gebruikersmiddag graag te woord over de samenhang tussen Fusyon en de oplossingen die zij bieden.

Biografie sprekers

Peter Verdaasdonk - speaker

Peter Verdaasdonk

Peter werkt als managing director van Visma Advitrae al jaren voor het onderwijs. Zijn passie ligt bij het mogelijk maken van studeerbaar, doceerbaar, organiseerbaar en betaalbaar onderwijs.

Marian Hoekstra

Marian Hoekstra behaalde in 1978, na haar kandidaats Scheikunde en Wiskunde, haar doctoraal examen Scheikunde aan de universiteit van Utrecht. Nadat zij een aantal jaren als docent Scheikunde werkte in Rotterdam, was ze vervolgens 25 jaar werkzaam als schoolleider in Rosmalen en Arnhem. Zij was verantwoordelijk voor o.a. het personeelsbeleid, formatieplanning, organisatie, ICT beleid en financieel beleid. 

Marian-Hoekstra.jpg

 

Jan-de-Vries.jpg

Jan de Vries

Jan de Vries begon in 1985 zijn loopbaan als docent Wiskunde en Natuurkunde en was daarnaast actief als systeembeheerder en roostermaker. Na het docentschap was hij tien jaar werkzaam als vestigingsleider bij CSG Winsum, waarna hij staffunctionaris formatie en administratie werd bij CSG Groningen. Hier heeft hij tot eind 2016 gewerkt en hield zich o.a. bezig met het bovenschoolse formatieproces. 

Jolanda Hilgen

Jolanda Hilgen is sinds 2001 actief in het onderwijs. Ze is gestart als roostermaker & formatieplanner en in 2008 heeft ze de overstap gemaakt naar Iddink (Magister). Hier is zij werkzaam geweest als trainer, productowner en was zij tijdens beurzen te vinden op de stands van Magister. Onderwijslogistiek is altijd blijven kriebelen en zo kwam ze in 2016 het team van Visma Advitrae versterken waar ze de laatste jaren de vo-scholen begeleidt bij het organiseren van het onderwijs.

Jolanda-Hilgen.jpg

Felix-Maseland.jpg

Felix Maseland

Felix Maseland studeerde in 1992 af aan de Universiteit Utrecht en behaalt het jaar erop zijn eerstegraads bevoegdheid Wiskunde. Felix heeft jarenlang les gegeven en zich bezig gehouden met onderwijsontwikkeling. De laatste jaren was hij als hoofd bedrijfsvoering lid van het managementteam van het Amadeus Lyceum, een groeischool in Vleuten. Hij was onder andere verantwoordelijk voor alle zaken rondom formatie, roosters en ICT. 

Ellen Messing

Ellen Messing begon in 1982 haar loopbaan als docent Wiskunde en Economie in het voortgezet onderwijs in Zierikzee. Naast het docentschap is ze daar ook 20 jaar lid van het management geweest. Vervolgens was Ellen 11 jaar vestigingsdirecteur van een van de VMBO scholen van ROC West-Brabant. Zij was onder andere verantwoordelijk voor personeelsbeleid, formatieplanning, organisatie en financiën. 

Ellen-Messing.jpg

Kitty-Kalsbeek-k.jpg

Kitty Kalsbeek

Kitty heeft in 2008 de overstap gemaakt van de zakelijke dienstverlening naar een VMBO Groen onderwijsinstelling in Friesland. Bij deze scholen (VMBO/MBO Nordwin College) heeft ze gewerkt als roostermaker, functioneel beheerder Foleta en als kwaliteitsmedewerker. Na 12 jaar daar werkzaam te zijn geweest, heeft ze de afgelopen twee jaar gewerkt op de roosterkamer van het Gomarus College in de noordelijke provincies. Hierbij was zij verantwoordelijk voor de formatieplanning en het maken van diverse basisroosters & perioderoosters voor vijf locaties.