Onderwijsinstellingen staan voor studeerbaar, doceerbaar, uitvoerbaar en betaalbaar onderwijs. De missie van Visma Advitrae is om onderwijslogistieke oplossingen te bieden om dit waar te kunnen maken.

Hierbij is ons credo effectief onderwijs, goed organiseren.

Visma Advitrae streeft ernaar middels innovatieve oplossingen de onderwijslogistiek binnen onderwijsinstellingen continu te verbeteren.


 

Onderwijslogistiek is een uitdagend proces dat wij graag met je optimaliseren

Onze kantoren zitten in Eindhoven en Apeldoorn, maar veel van onze collega's vind je op scholen door het hele land. Met een vakkundig team aan professionals werken we hard aan het nóg beter organiseren van het onderwijs. Daarvoor gebruiken we onze eigen logistieke software oplossingen voor formatie, planning- en roostering.

Dit doen wij voor alle sectoren. Van het primaire- en voortgezet onderwijs tot het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs en universiteiten dus. Als school wil je het beste uit je software halen. Daarom helpen we ze daarbij met consultancy en training.

Dat is hoe we samen effectief onderwijs nóg beter organiseren.

studenten-gang-school

handschudden-toekomst

Samenwerken met partners

Wij hechten grote waarde aan samenwerking met de onderwijsinstellingen en overkoepelende kennisgroepen, zoals MBO Digitaal, Kennisnet, Surf en vele andere initiatieven. Alleen door samenwerking - waar wij graag de term partnerschap aan verbinden - is het mogelijk om de huidige én toekomstige uitdagingen op het gebied van de onderwijslogistiek met werkende oplossingen te ondersteunen. Partnerschap vormt dan ook een rode draad in de bedrijfsvoering van Visma Advitrae, dat zich uit in een zeer grote betrokkenheid van onderwijsinstellingen bij de doorontwikkeling van onze producten.
Verder onderhouden wij nauwe contacten met universiteiten. Hiermee streven wij naar een continue wisselwerking tussen wetenschap en praktijk.

Visma Advitrae aan de slag met MVO

Vanzelfsprekend houden wij ook alle relevante veranderingen in wet- en regelgeving bij, waardoor onze aansluiting met jouw praktijk behouden blijft.

Als bedrijf hechten wij grote waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en we hebben hier ook actief beleid op uitgezet. Onze maatschappelijke betrokkenheid laten wij zien door de actieve deelname aan, en het steunen van, goede doelen zoals Alpe d’HuZes, Serious Request, Mont Ventoux3 of Cycle for Light.

Geïnteresseerd in ons MVO-beleid, klik dan hier.

studenten-op-trap