Release notes Keuzevak november 2021 (23-12-2021)

 • Nieuw menu item rapportages
 • Rapportages tabblad "opleiding huidig schooljaar" met grafische weergave van data kwaliteit van de prognose.
 • Rapportages tabblad "opleiding volgens schooljaar" met grafische weergave van data kwaliteit van de prognose.

 
Release notes Keuzevak november 2021 (14-11-2021)

 • Alle menu’s: Verduidelijking gebruik huidige opleidingen/groepen en volgend schooljaar opleidingen/groepen
 • Foleta vakken: De volgorde voor een vak aan kunnen passen
 • Inrichten: mogelijk maken automatische prognose volgend schooljaar
 • Leerlingen: Bij opslaan leerling niet meer terug naar het overzicht
 • Leerlingen: Aantal leerlingen worden getoond
 • Leerlingen: Individuele leerling uitbreiden met historische gegevens (leerlingkaart)
 • Leerlingen: Bij een individuele leerling een opmerking kunnen plaatsen
 • Leerlingen: Bij leerling de strikte relatie tussen opleiding ↔︎ groep loslaten
 • Leerlingen: Inlezen leerling op basis van opleiding
 • Leerlingen: Bij individuele leerling een vakkenpakket kunnen verwijderen
 • Leerlingen: Import leerlingen direct prognose aanmaken op basis van prognose opleiding
 • Prognose: Extra kolom '#leerlingen > 1 prognose'
 • Gekozen vakken: 0% prognoses worden niet meer getoond
 • Gekozen vakken: Extra kolom voor het aantal vakken
 • Gekozen vakken: Kolom Keuzerichting en Profiel zijn samengevoegd
 • Gekozen vakken: Totalen aantallen filteren mee bij gebruik filter
 • Gekozen vakken: Fix knop annuleren
 • Gekozen vakken: Minder aantal vaste kolommen
 • Gekozen vakken: Extra kolom '#leerlingen > 1 prognose'
 • Release notes oktober 2021 (16-10-2021)
 • S214 bruto te werken weergave 2 decimalen
 • S224 hoofdopleidingen geen waarschuwingen bij prognose
 • S231 scenario's 0-en in huidige schooljaar niet meer aanwezig
 • S313 filter blijft bestaan na ververzen scherm
 • S315 toevoeging gemiddeld aantal lessen per week
 • S331 kleine aanpassingen layout
 • S4141 toevoeging kolom geboortedatum
 • S414 kostendragers uitgebreid met naam vervangt
 • Jaaromzetting PB kleine aanpassingen
 •  

Release notes september 2021 (21-09-2021)

 • Diverse aanpassingen tbv SSO doorgevoerd
 • S125 nieuw nenu tbv SSO
 • S414 kostendrager filter wordt weer getoont
 • S4149 rapportage aangepast tbv scholen met alleen een budget voor projecten

Release notes september 2021 (18-09-2021)

 • Support alleen toegankelijk na inloggen in Foleta
 • Diverse aanpsaaingen om performance te verbeteren
 • Berekening personele lasten uitgebreid met kosten PB (kinderopvang, uitbetaling OOP, 3% ziektevervanging) 
 • S211, S222, S411 term bruto wtf vervangen voor wtf
 • S241 kopieren schooljaar werkdagen/vakantiedagen en PB worden meegekopieerd
 • S242 diverse kleine aanpassingen
 • S322 export Untis aangepast voor lesrooster in weken
 • G242 in rapportage opnemen welke scholen meegenomen zijn in rapportage

Release notes augustus 2021 (21-08-2021)

 • Overstap naar Mailjet voor versturen mail vanuit Foleta en Keuzevak
 • App-switcher uitgerold in Foleta en Keuzevak
 • Diverse voorbereidingen ivm SSO doorgevoerd in Foleta en Keuzevak

Release notes juni 2021 (20-06-2021)

 • G113 uitbreiding mogelijkheid aangeven projecten lessen of taken
 • G113 bij aanmaken van projecten wordt niet meer automatisch een taakgroep aangemaakt
 • S223 verwijderen tabblad project aan vak (conversie naar functionaliteit in S225)
 • S224 tabblad overzicht extra kolom prj? ivm projecten
 • S224 extra tabblad projecten met mogelijkheid aangeven hoeveel klassen onder project vallen.
 • S225 tabblad overzicht extra kolom prj? ivm projecten
 • S225 extra tabblad projecten met mogelijkheid aangeven hoeveel lessen er onder een project vallen
 • S225 mogelijkheid om hetzelfde vak meerder keren in de lessentabel van een opleiding op te nemen
 • S225 toevoegen kolom functiecategorie waardoor mogelijk is om lessen aan OOP/DIR te koppelen
 • S228 tabblad taken toevoegen kolom prj? ivm projecten
 • S228 extra tabblad projecten waarin uren van taken aan een project gekoppeld kunnen worden
 • S241 extra tabblad projecten uurtarief
 • S242 aanpassing/uitbreiding tabblad formatie OP/OOP/Directie ivm projecten
 • S242 tabblad benodigd aangepast zodat projectformaie zichtbaar wordt
 • S312 extra fileter aan bovenkant zodat lesvraag voor OP/OOP/DIR inzichtelijk gemaakt kan worden
 • S4149 volledig nieuwe rappirtage ivm projecten
 • Berekening uurtarief aangepast
 • PO aanpssingen projecten gedeeltelijk doorgevoerd
 • MBO aanpassingen projecten gedeeltelijk doorgevoerd

Release notes april 2021

 • PO geen basis en overlegmodel meer
 • PO S224 aanpassing layout
 • PO S225 verwijderen kolommen die niet noodzakelijk zijn voor PO
 • PO vast aantal weken toegevoegd
 • PO S242 aangepast aan PO
 • PO S313 maxles zichtbaar gemaakt en tooltip opslagfactor
 • S242 aanpassing berekening projecten
 • S312 aanpassing maxles bij PB50-lestaak aangepast
 • S312 uitbreiding zodat ook rekening geouden wordt met de persoonlijke opslagfactor
 • S4160 diverse aanpassingen in de berekening
 • S4160 uurtarief gelijk aan S414
 • Jaartaak school lessentabel in weken aangepast

Release notes maart 2021

 • S217 uitbreiding excel rapportage statusoverzicht
 • S321 verbeteringen doorgevoerd tonen 1e en 2e keuze inzetbaarheid
 • S322 wensen medewerkers aanpassingen doorgevoerd
 • S332 conversie export excel uitgebreid
 • S332 diverse uitbreidingen doorgevoerd
 • Release notes januari 2021 (16-01-2021)
 • Aanpassingen startpagina schoolniveau ihkv HRM koppeling menu S3.3
 • Aanpassingen startpagina schoolniveau ihkv Inzetbaarheid menu S3.2
 • S217 nieuw conditie vrouw/man toegevoegd
 • S217 url in omschrijving bij vraag is klikbare link
 • S217 nieuwe vraagsoort inzetbaarheid op dagdeel toegevoegd
 • S217 nieuwe vraagsoort 2e keus inzetbaarheid toegevoegd
 • S217 afsluitende tekst mail aangepast
 • S241 reeds bestaande projecten worden weergegeven
 • S316 verplaatst naar S323
 • S321 nieuwe module inzetbaarheid toegevoegd
 • S322 verplaatsing rapportage, was voorheen rapportage S4128
 • S323 verplaatsing menu, was voorheen menu S316
 • S331 nieuwe module HRM verschillenlijst toegevoegd
 • S332 nieuwe module HRM bijwerken verschillen toegevoegd
 • S333 nieuwe module HRM conversies toegevoed
 • S4163 hrm-id toegevoegd aan rapportage
 • S4128 verplaatst naar S322
 • Diverse importbestanden negeren overbodige spaties in teksten
 • PO S225 grijze driekhoekjes worden weer getoond bij totalen
 • PO S313 kolom opleiding niet meer tonen
 • PO S314 kolom opleiding niet meer tonen
 • PO S4134 diverse aanpassingen ihkv werkverdelingsplan
 • Keuzevak API gegevens beschikbaar gesteld voor extrene roosterapplicaties

Release notes november 2020 (24-11-2020)

 • S211 aanpassing jaartaak t-1
 • S231 diverse aanpassingen in berekening incl. afrondingen
 • S4119 diverse aanpassingen aanpassingen jaartaak is samenhang met S313
 • S4128 zichtbaarheid diverse gegevens verbeterd
 • S422 & S423 aanpassingen zodat gebruikers de juiste gegevens zien
 • PO S222 aanpassing naamgeving
 • Mijn Foleta diverse aanpassingen tbv werk en verlof registratie


Release notes oktober 2020 (16-10-2020)

 • G212 mogelijkheid importeren salarisgegevens op scholengroepniveau
 • S111 t/m S117 afsluitende spaties in naamgeving worden niet meer meegenomen
 • S125 controle jaaromzetting of contactgegevens aanwezig zijn
 • S212 verbetering performance werkgeversbijdrage
 • S232 mogelijkheid tot opslaan ll-aantallen 1 okt & 1 okt t-1
 • S241 mogelijkheid aanmaken regels tbv projecten verbeterd
 • S241 aanpassing berekening benodigd OP en diverse aanpassingen naamgeving

Release notes september 2020 (13-09-2020)

 • Inlogscherm aangepast ter voorbereiding op oa SSO
 • Diverse menu’s uitsplitsing PB50 in verschillende functie categorieën
 • 113 projecten aanmaken op scholengroep niveau mogelijk gemaakt
 • G121 toegevoegd mogelijkheid voor scholengroep beheerder om zelf een afzender tekst toe te voegen
 • S212 signalering als schaal of trede op andere locatie afwijkt
 • S221 werkelijke lesweken bij kopiëren schooljaar worden gevuld
 • S222 weekschema via berekende taak
 • S311 handmatig aangepaste berekende taken meer controle
 • S312 aanpassing berekening max-les (zichtbaar schooljaar 2021-2022)
 • S314 als in S313 bij een les een aangepaste opslagfactor is aangegeven wordt deze bij vervangingen meegenomen
 • S414 diverse aanpassingen berekeningen kosten
 • S414 extra kolommen mbt kosten op diverse tabbladen
 • S4125 vernieuwde rapportage
 • S4126 vernieuwde rapportage
 • S4128 volgorde tabbladen aangepast
 • OMO configuratie S411 aangepast aan OMO CAO
 • OMO configuratie S222 starters regeling aangepast aan OMO CAO
 • OMO configuratie G224 leeftijdsuren aangepast aan OMO CAO
 • OMO configuratie G222 dagen dagdelen aangepast aan OMO CAO
 • PO configuratie naamgeving DI aangepast aan CAO PO
 • PO configuratie aanmaken groepen vereenvoudigd
 • PO configuratie S224 opslagfactor per groep toegevoegd
 • PO configuratie kopiëren schooljaar vereenvoudigd weken lessentabel wordt meteen gevuld
 • PO configuratie onderdrukking secties
 • MBO configuratie aanpassingen PB50 taak aan CAO MBO
 • MBO configuratie nieuwe salarisschalen en tredes (2020-2021)