Onderwijslogistiek is een ketenproces, waarbij data bij voorkeur real-time uitgewisseld wordt tussen de diverse bronsystemen. Voor een goede en toekomstbestendige uitwisseling is een partnership met leveranciers van aanpalende systemen van grote meerwaarde.


Fusyon certified partner 

Partners