“Veel scholen hebben voornamelijk aan het begin en eind van het schooljaar te maken met in-, door- en uitstroom van leerlingen. Bij ons kan dat ook midden in het jaar gebeuren.”