Spring naar de hoofdtekst

Hoezo werkdruk? Als docent heb je toch 12 weken vakantie?!

Medewerkers uit de onderwijssector vinden massaal (87%) dat de werkdruk niet serieus wordt genomen door mensen van buiten de sector. Ook realiseren ‘buitenstaanders’ zich te weinig hoe waardevol het werk is, zo stelt 86 procent van de onderwijsmedewerkers. Twee op de vijf vinden dat de vele onderwijs demonstraties een negatief effect hebben op het imago van werken binnen het onderwijs.

Dat blijkt uit onderzoek van Visma | Raet, uitgevoerd onder 755 onderwijsprofessionals. Dit onderzoek is aanvullend op het jaarlijkse HR-benchmark onderzoek van Visma | Raet, waarbij in totaal 983 werkenden zijn ondervraagd.

De onderwijssector ga je in vanuit passie voor het vak

Bijna alle medewerkers uit het onderwijs zijn trots op hun vak: 86 procent geeft dat aan. Opvallend is dat tegelijkertijd een meerderheid, 60 procent, vindt dat collega’s zich te weinig realiseren hoe waardevol het werk is. Ook zijn de onderwijsmedewerkers gevraagd naar hoe zij aankijken tegen het feit dat er veel geklaagd wordt door vakgenoten over werken in de sector. Men is hierover verdeeld: 46 procent zegt dat jammer te vinden.

Imago nooit zo belangrijk geweest

Het lijkt erop dat de onderwijssector nog niet actief bezig is met hun imago als werkgever, oftewel het employer brand. Slechts 21 procent van de HR-medewerkers en bestuursleden ziet dit als belangrijkste aandachtsgebied. De ambitie om dit hoger op de agenda te krijgen is er onder HR-professionals wel. 35 procent wil hier meer aandacht aan besteden in de toekomst.

Marco Winkel, HR Director bij Visma | Raet over de resultaten: “We kunnen vaststellen dat het imago van het onderwijs fragiel is. Er hebben veel demonstraties plaatsgevonden rondom de werkdruk en een gewenste salarisverhoging binnen het onderwijs. Sinds kort is hier gehoor aan gegeven met het onderwijsakkoord. Dit akkoord betekent een verbetering van het salaris en verlichting van de werkdruk door het personeelstekort aan te pakken en te zorgen voor beter onderwijs.”

Werkgeversmerk

Echter in een krappe arbeidsmarkt is het volgens Marco belangrijk dat scholen zichzelf gaan zien als een werkgeversmerk. Het is goed om te zien dat dit langzaamaan plek krijgt op de strategische agenda’s van schoolbesturen. Goed werkgeverschap, persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit zijn voorbeelden van zaken die nu enorm belangrijk zijn. Zeker de nieuwe toetreders op de arbeidsmarkt hechten hier veel waarde aan. “Mijn advies is dan ook om hier op korte termijn werk van te maken. Dat hoeft niet gelijk heel groots, maar kan al met kleine stapjes”, besluit Marco Winkel.

Om meer inzicht te geven in de HR-trends en -uitdagingen voor 2022 in het onderwijs heeft Visma |Raet de jaarlijkse HR Benchmark geheel gericht op het onderwijs. Centraal staat hoe HR-managers, bestuurders, medewerkers en leidinggevenden naar belangrijke HR-thema’s kijken en of zij wel op één lijn zitten met elkaar. Benieuwd naar de uitkomsten?

Vraag de HR Benchmark voor het onderwijs aan

Populairst

  • Man writes on transparent board

    De 5 belangrijkste ontwikkelingen in de accountancysector

    De accountancybranche is volop in beweging. Wet- en regelgeving neemt toe, er is krapte op de arbeidsmarkt en ICT-ontwikkelingen staan niet stil. Door technologische veranderingen verschuift de rol van de accountant van boekhouder naar die van trusted advisor. Ook zorgt de digitalisering ervoor dat het traditionele verdienmodel onder druk komt te staan. Als accountantskantoor kun je deze ontwikkelingen zien als risico’s óf als kansen. In dit blog nemen we je mee in de 5 belangrijkste ontwikkelingen binnen de accountancysector en hoe je hier als accountant mee kunt omgaan.

  • Hoe duurzaam is software eigenlijk?

    Welke invloed hebben softwareproducten op duurzaamheid? En wat is eigenlijk beter voor het klimaat: een gedrukt boek lezen of een film streamen? Voormalig management trainee Sara Gustafsson en nu manager Analytics & Automation Initiatives bij Visma Enterprise, vertelt het in dit blog.