Xedule 1.2small (1).png

Op basis van de gevalideerde planningsdata kan direct - en iteratief - gestart worden met het roosterproces. Het volledige proces wordt hierbij ondersteund door meerdere automaten, denk hierbij aan cluster, faciliteiten en rooster. De roostermaker kan tussentijds het resultaat beoordelen en - waar nodig - aanpassingen doorvoeren.

Vraag een demo aan!